Film

Elektriker måtte bøde for kamera

Private må ikke filme gader og stræder - det må offentlige myndigheder

AALBORG:Man må ikke bare installere et web-kamera, der filmer livets gang på gader og stræder. I hvert fald ikke hvis man er privatperson. Det har domstolene for eksempel fastslået over for el-installatør Peter Jensen fra Læsø, som lod et web-kamera filme udsigten over Vesterø Havn og lagde det ud til offentlig skue på sin hjemmeside. Privatlivets fred Billederne rummer ulovlig personovervågning af havnearealet, lød konklusionen både i byretten og landsretten. Domstolene har blandt andet hæftet sig ved, at kameraet giver en håndværksmester mulighed for at se, om hans medarbejdere bestiller noget eller slapper af på en bænk. Det vil også være muligt for ægtefælle at se, om partneren er på havnen, og om han/hun omfavner en anden... El-installatøren blev på den baggrund idømt en bøde på 3000 kr. og fik konfiskeret sit kamera. Omvendt må de offentlige myndigheder gerne overvåge trafikken. Blot der bliver skiltet med det. Og skilte er der for eksempel ved Limfjordstunnelen, hvor begge rør bliver grundigt overvåget. Billederne er dog ikke at se på nogen hjemmeside. Og de skal efter aftale med Datatilsynet slettes efter tre døgn for ikke at komme i konflikt med persondataloven. Kameraerne bliver brugt af Vejdirektoratet og politiet til at agere, hvis der for eksempel opstår prop i trafikken. Tunnel gemt i tre døgn - De har stort set været der siden, at tunnelen blev bygget, og vi overholder selvfølgelig reglerne på området. For eksempel bliver billederne kun lagret i tre dage. Så skal de være slettet, lyder det fra pressechef Brian Christensen, Vejdirektoratet. Men det sker, at overvågningsbilleder bliver brugt i offentligheden. Det skete for eksempel for nylig, da Aalborg Politi bad Vejdirektoratet om sekvenser med bilister, som havde ignoreret stopsignaler og var kørt ind i bommene ved tunnelen. - I den situation var der en konkret begrundelse for at bruge billederne og advare i offentligheden, pointerer politikommissær Bent Østergaard Jensen, leder af trafiksektionen. Han har dog ingen større interesse i at bruge overvågningskameraerne til politiarbejde. For eksempel når der sker færdselsuheld. - Som regel er der vidner og tekniske optegnelser, som vi kan trække på. Jeg ser alene kameraerne som et supplement til trafikovervågningen, siger politikommissær Bent Østergaard Jensen. term