Elektro-chock til kulturen i morgen

SINDAL:En lang række personer har indvilliget i at deltage i det arrangement, som Liberalt Oplysnings Forbund (LOF) og Sindalegnens Turistforening står bag i morgen aften i Sindal Sognegård. De lokale kändisser er inviteret for at få gang i debatten på den kulturelle front i Sindal Kommune, og formanden for LOF i Sindal, Niels Munkbak Andersen, siger: - Der blev jo ikke søgt om at blive kulturkommmune, men der er mange ildsjæle i Sindal Kommune, så vi håber at få en virkelig god debat. Ideerne og synspunkterne vil blive først til protokols, og de vil bagefter være frit tilgængelige for alle, siger LOF-formanden, der påpeger, at det er vigtigt, at der foregår kulturelle aktiviteter rundt omkring, hvis folk skal bosætte sig. - Vi kan jo ikke regne med, at Det Kgl. Teater rykkes til Sindal, som han siger. De kommer LOF-formanden håber, At rigtig mange vil møde frem for at høre eller deltage i debatten torsdag aften, men aftenen byder blandt andet også på et musikalsk indslag fre repræsentanter fra Sindal Mandskor. Her følger de personer, som vil indfinde sig i sognegården torsdag aften: Tidligere MF'er Peter Duetoft (CD), som vil indlede aftenen med et inspirerende og provokerende indlæg, kulturudvalgets formand og næstformand, henholdsvis Arne Boelt (S) og Morten Jakobsen (V), Inge Hansen, Gøgsigs Pakhus, Jens Holt Andersen, der har været igangsætter omkring mange kulturtilbud og nu er med i EOS-projektet, Margit Larsen, Sindal M¿lle, Johannes Funch, repræsentant for menighedsråd og sognehøjskole, biblioteksleder Jens Ivar Steffensen, Aksel Jensen, som vil kunne berette om Leader+ og landsbyråd, de handlendes formand Tommy Høj samt formanden for turistforeningen Niels Helver. Herudover vil der være repræsentanter fra borgerforeningen og Sindal Marked. Debatten styres af Erling Johansen, projektmedarbejder på kommunekontoret, og formen vil formentlige blive lidt ala Højlunds Forsamlingshus.