EMNER

Elektronisk betaling er på vej til rådhuset

SKAGEN:Skagen Kommune ruster sig i denne tid til fremtidens elektroniske betaling, som for alvor bliver en realitet inden for det offentlige i løbet af 2005. Byrådet godkendte således på sit seneste møde, at under forudsætning af at hele systemet til elektronisk betalingsformidling fungerer fra 1. februar 2005, modtages der kun papirfaktura én gang fra en leverandør efter 1. februar næste år. Kommunen skriver efterfølgende ud til leverandøren, at den for fremtiden ikke modtager papirfakturaer, men kun elektroniske fakturaer. Med brevet vil også følge en vejledning om muligheden for at benytte såkaldte "læs ind centraler". Det sidste kan blive aktuelt, hvis den private leverandør ikke har et IT-system, som kan sende en elektronisk faktura i det krævede format. Firmaet kan så i stedet sende fakturaen til en "læs ind central", hvor fakturaen så scannes ind og sendes videre til kommunen. Lokalpolitikerne sagde også ja til at Skagen Kommune stopper med kontante udbetalinger til borgere og virksomheder med virkning fra 1. marts 2005, og tiden frem til 1. marts skal så bruges til at forberede overgangen. De borgere, som i dag ikke har en lønkonto eller lignende konto i et pengeinstitut, vil få tildelt en såkaldt "nem konto", og sådan en vil alle kunne få, selv om de tidligere er blevet nægtet en konto i et pengeinstitut. Den kan nemlig ikke overtrækkes. Borgeren får et hævekort til sin "nem konto", så borgeren har mulighed for at hæve sine offentlige udbetalinger, og pengeinstitutterne må ikke modregne indeståender på en sådan "nem konto". Det er planen, at omfanget af kontante indbetalinger også skal søges begrænset mest muligt gennem en holdningsbearbejdning af borgere og virksomheder. Inden 1. september 2005 skal antallet af kontante indbetalinger gøres op med henblik på en beslutning om, hvorvidt Skagen Kommune stadig vil modtage kontante indbetalinger. Som det er i dag, kan man for eksempel betale restskatten kontant i servicebutikken på rådhuset i stedet for at gå på posthuset med girokortet.