EMNER

Elektronisk information

På internetadressen www.3.limfjordsforbindelse.dk/ er der mulighed for at forberede sig til borgermødet i aften på Hotel Hvide Hus. Mødet begynder kl. 17. På internetadressen er der også baggrundsmateriale, og der er et link til et prioriteringsspil, som arrangørerne anbefaler deltagerne bruger som forberedelse til gruppearbejdet på borgermødet.