Elektronisk kirkebog i Jetsmark

JETSMARK:Fra 10. april bryder Jetsmark Sogn med en 350-årig tradition. Sognet går over til at benytte IT til at udføre kirkebogsføring. Den Ny Kirkebog hedder programmerne og betyder, at der indføres digital forvaltning i sognet. I stedet for at indskrive oplysningerne med pen og blæk i læderindbundne protokoller, vil registreringen fremover ske i det nye system. Det betyder, at borgerne kan få en hurtigere og bedre betjening, samtidig med at der spares en del arbejde med indskrivning og udfyldning af formularer. Som det eneste land har Danmark en sognebaseret forvaltning af personregistreringen, der med Den Ny Kirkebog medfører, at vores kirkebogfører udfører personregistreringen på en fælles persondatabase fra Kirkekontoret. Den fælles persondatabase er det retsgyldige personregister, der samtidig har en tæt tilknytning til CPR. Omlægningen til IT er den største, siden kirkebøgerne blev indført, men der er sket ændringer før gennem kirkebøgernes 350-årige historie. Ekempelvis indførte man i 1812 en kopi af kirkebogen med regler om, hvor og hvordan den skulle opbevares. Det var i virkeligheden datidens back-up. Der har været en del blæst omkring store offentlige edb-projekter de seneste år. Det har heldigvis ikke gjort sig gældende for DNK-projektet. Det skyldes blandt andet, at brugerne er blevet inddraget i test og pilotprojekter, men også at uddannelsen har været både grundig og højt prioriteret. I løbet af 2003 vil alle sogne overgå til Den Ny Kirkebog.