EMNER

Elektronisk kirkebog

BRØNDERSLEV:Brønderslev og Serritslev overgår 14. april til den nye elektroniske kirkebog. - Forandringen vil ikke blive synlig for borgerne i pastoratet, da alle papirer skal afleveres som hidtil, fortæller kordegn Henrik Kristoffersen fra kirkekontoret. Forandringen betyder, at der pr. 14. april er elektroniske kirkebøger for alle med bopæl i Brønderslev og Serritslev sogne, og ikke som hidtil håndskrevne bøger for borgerne i de to sogne.