Elektronisk talegengivelse

Vejle, Give og Kolding sygehuse er ved at få installeret verdens angiveligt største talegenkendelses-system med i alt 400 brugere. Det vurderes som en lille revolution, der vil lette administrationen i patientbehandlingen på landets sygehuse. Ikke mindst, fordi det er skræddersyet til den medicinske verden, så fagudtryk genkendes uden problemer. På Vejle og Give sygehuse, der allerede indførte teknologien på røntgenafdelingen sidste år, er både læger, administration og patienter foreløbig glade for det teknologiske fremskridt, som også har økonomiske fordele for de trængte sygehuse. Systemet går ud på, at lægen dikterer ind i en lille håndholdt mikrofon. En computer genkender lægens stemme og tale, og den dikterede tekst kommer straks op på en skærm og er klar til at blive arkiveret i patientens journal eller sendt videre til patientens egen læge. Systemet et pt. udviklet specielt til sygehusenes radiologi- og patologi-afdelinger, men til efteråret følger andre dele af sundhedssektoren efter. /ritzau/

Forsiden