EMNER

Elektroniske kirkebøger

Brønderslev og Serritslev Sogne overgår mandag 14. april til DNK, den nye elektroniske kirkebog. - Forandringen vil ikke blive synlig for borgerne i pastoratet, da alle papirer skal afleveres som hidtil, fortæller kordegn Henrik Kristoffersen. Han tilføjer, at forandringen betyder, at der er elektroniske kirkebøger for alle med bopæl i Brønderslev og Serritslev Sogne, og ikke som hidtil håndskrevne bøger for borgere, der er født i de to sogne. Henrik Kristoffersen oplyser, at interesserede, der har lyst til at høre lidt mere om forskellen, er velkomne til at besøge kirkekontoret - både denne dag og senere.