Elendig økonomistyring af fængslerne

FORSORG: Kriminalforsorgens ledelse fremlagde i december en spareplan efter budgetoverskridelser på 175 mio. kr. Følgen af spareplanen er blandt andet, at basispersonalet – fangevogterne - ikke får mulighed for at få den efteruddannelse, som kan være med til at begrænse frafaldet navnlig blandt de yngre. Driften af fængselsvæsnet koster årligt samfundet 1,8 mia. kr. Regeringen har ikke villet tilføre fængselsvæsnet de nødvendige ekstra midler, som skal til for at sikre, at de penge, der allerede er anvendt, ikke er spildte. Ansvaret for den elendige økonomistyring ligger hos ledelsen. Det ville på den baggrund være fristende at foreslå Kurt Thorsen, p.t. Sdr. Omme, overtager ansvaret for fængselsvæsnets ormstukne pengekasse. Imidlertid var regeringen og Socialdemokraterne ikke karrige, da de tidligere på året bevilgede den betrængte værftsindustri 575 mio. kr. i statsstøtte. Det A.P. Møller-ejede Lindø Skibsværft tager med sikkerhed broderparten af beløbet. Økonomiminister Bendt Bendtsen vred, med hjælp fra socialdemokraten Niels Sindal (begge valgt på Fyn), armen om på direktøren for Skibskreditfonden. Skibsreder Møllers overskud i 2002 var kun 12 mia. kr. Ser man et øjeblik væk fra fængselsvæsnets letsindige omgang med betroede midler, kan det uden videre konstateres, at de manglende, men nødvendige, økonomiske ressourcer er et af regeringens ideologiske redskaber. Den ønsker at bevise, at man kan gennemføre en forøgelse af mængden af straf – uden øgede omkostninger. Resultatet er, at de 1,8 mia. kr. er givet ud til ingen nytte. Udtrykt med en allegori, så svarer det til, at man køber en Ferrari, men sparer motorolien, fordi bilen er for dyr. Men overordnet set er 1,8 mia. kr. en lav pris for at opretholde et klassedelt samfund som det danske, altså at undertrykke dets bærme. Pengene trækker den økonomiske magts håndgangne mænd og kvinder alligevel op af lommen på almindelige skatteydere. Det fremkalder min indignation, at ingen i det samlede, danske kritiske og uafhængige pressekorps har mod til at påpege det. Skiftende regeringer kan i ro og mag fortsætte med at straffe mennesker fra samfundets absolutte bund, og genbruge dem som prügelknaben: Hvis I ikke retter ind, går det jer på samme måde! Det er signalet, regeringen ønsker at sende til endnu lovlydige borgere. Eller udtrykt med et pænt ord: "generalprævention". Den rette betegnelse er gidseltagning! Man sætter dårligt betalt og slet uddannet arbejdskraft til at vogte og tryne endnu svagere stillede mennesker, mens de bedst stillede i samfundet hygger sig i fred og ro. Med god ret kan man betragte både vogtere og fanger som ofre for ignorance og kynisme på både politisk og ledelsesmæssigt plan. På længere sigt vil endnu flere fanger forlade fængslerne med sociale skader. Det vil sige, at de får endnu sværere ved at klare sig i samfundet. Med sikkerhed kan det forudses, at de vender endnu hurtigere tilbage. Hvor længe vil vi acceptere det?