Elendig research

16.12 langer De Radikales Anders Høyer ud efter regeringens pointsystem under overskriften "Elendigt tilbud". Det er en kendt sag, at Det Radikale Venstre og Venstre har helt forskellige ønsker til indvandringspolitikken. I Venstre er vi ikke bange for at stille krav til både danskere såvel som til nytilkomne indvandrere.

De Radikale ønsker ligesom Enhedslisten fri indvandring, hvor grænserne skal åbnes for alle. Jeg vil gerne i den forbindelse rose De Radikale for at holde fast i deres politik - helt åbne grænser har været en radikal mærkesag i adskillige årtier, men måske de skulle vågne op og snuse til virkeligheden: At indvandring både kan være en gevinst for et samfund og en belastning, det afhænger helt af, hvilke krav man stiller til indvandring og den efterfølgende integration. Her er det ærgerligt, at De Radikale mener, det er helt uretfærdigt at stille krav om, at man lærer dansk, får sig et job og bidrager til samfundet også som indvandrer. A.H. mener, det er umenneskeligt at stille krav til familiesammenføring og blande sig i folks kærlighed. Jeg vil anbefale A.H. at lave lidt research omkring hans eget partis afstemningshistorie i folketingssalen. For De Radikale har gentagne gange stemt for at stille krav til familiesammenføring og dermed "blande sig i folks kærlighed", som A.H. formulerer det. Faktisk var SR-regeringen i 2000 de første til at indføre tilknytningskrav for familiesammenførte, og de første til at stille krav om egen bolig. Ved samme lovforslag fjernede man også retskravet for familiesammenføring for unge under 25 år (Lov 209 af 29. februar 2000) Så A.H's eget parti mente åbenbart dengang, de var i regeringen, at det var sund fornuft og fair at stille krav. Men okay, det ligger vel i det at være radikal, at man skifter standpunkt, som vinden blæser. Lad os dog være ærlige og realistiske overfor hinanden: Det at stille krav til danskere eller til udlændinge er ikke det samme som at blande sig i folks kærlighed - det er sund fornuft i et velfærdsamfund som det danske.