Elendige forhold for psykisk syge

Lokalpolitik 18. september 2002 08:00

BUDGET: Som et resultat af en mangeårig forfejlet politik med kostbare prestigeprojekter og forkert økonomisk prioritering er byrådet i Aalborg nu nødsaget til at gennemføre drastiske og asociale nedskæringer på grundydelser. Endnu engang er de psykisk syge og hjemløse målet for politikernes spareiver! Disse mennesker er der i egoismens og liberalismens tidsalder kun ganske få politikere, der seriøst bekymrer sig om. Grundlæggende kan de psykisk syge på grund af deres sygdom ulykkeligvis IKKE argumentere for egen - ofte miserable - situation Derfor dette læserbrev. Forholdene for de psykisk syge her i landet er i forvejen elendige, og derfor er disse mennesker lette ofre for reduktioner i de eksisterende særdeles begrænsede offentlige tilbud. Det er forkasteligt og uværdigt af politikerne at lade disse hjælpeløse mennesker undgælde for kortsigtede og skæbnesvangre økonomiske besparelser. Derfor vil jeg med dette læserbrev indtrængende opfordre samtlige politikere i Aalborg Byråd til at friholde Den sociale Skadestue, Parasollen samt Projekt Nørholm for de planlagte besparelser! Disse adresser repræsenterer de sidste håb og ofte eneste indhold i tilværelsen for brugerne! På grund af middelalderlige fordomme og tabuer om psykiske sygdomme har de pårørende til det store og stigende antal psykisk syge i Danmark i alt for lang tid affundet sig med tragedier og utålelige forhold, som ville afføde ramaskrig, såfremt det samme skete på det somatiske området. Formålet med denne indtrængende appel er også at bringe de psykisk syge i politisk fokus for dermed at skabe humane og acceptable forhold disse oversete og forsømte mennesker!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...