Børnepasning

Elendige forhold i fritidshjem

Vi kan ikke være det bekendt, mener embeddmænd

ØSTERVRÅ/DYBVAD:Forholdene i fritidshjemmet Bødkerhuset i Østervrå er under al kritik. I en usædvanlig åbenhjertig tone gør embedsmændene i børne- og kulturforvaltningen nu de lokale politikere opmærksom på, at den ikke går længere. Fritidshjemmet er normeret til 30 børn, men p.t. er der 60. Pladsen er meget trang, og bygningen er i dårlig stand. Især toilet- og køkkenforhold er så kritisable, at embedsmændene i dagordenen til næste møde i børne- og kulturudvalget skriver, at "forholdene er under den standard, Sæby Kommune kan være bekendt". SFO En løsning af problemerne trænger sig på, for Bødkerhuset er det eneste pasningstilbud til elever efter skoletid i Østervrå-området. Det er således ikke muligt at komme med andre tilbud til børnene, selvom forvaltningen har arbejdet hårdt i kulissen. Embedsmændene har undersøgt muligheden for at lave en skolefritidsordning (SFO) på Torslev Skole. Det ville give børn og forældre en valgmulighed. Men det har ikke været muligt at finde penge til formålet, og da skolen samtidig står foran en omfattende renovering, er det et usikkert projekt. Derfor har man undersøgt, om der kunne laves en SFO i forbindelse med den nye indskolingsafdeling. Men også det er problematisk, medmindre man vil kaste sig ud i et dyrt nybyggeri. Embedsmændene beder derfor politikerne om, at der sættes 600.000 kroner af til renovering af Bødkerhuset på budgettet i 2004. Nybyggeri Også i Dybvad er der pres på børnepasningen. Dybvad Børnehave er normeret til 48 børn, men har p.t. 55. Børnehaven råder over to bydninger, mens der er aldrig giver ibrugtagningstilladelse til det såkaldte Ørnehus. Den udstedes først efter en renovering til en lille halv mio. kroner. Hverken personalet eller forvaltningen mener, at det kan svare sig. I stedet ønsker man, at Ørnehuset sælges. I stedet skal der opføres et nybyggeri til 1,6 mio. kroner, hvilket vil give børnehaven gode lokaleforhold. Forvaltningen indstiller, at de 1,6 mio. kroner sættes af på budgettet i 2004.