EMNER

Elendigheden trives

Dansk FN-chef råber om flere penge til Irak

KØBENHAVN:Der er kun strømforsyning i Bagdad og andre større byer i et par timer dagligt. Vand er ligeledes en mangelvare, og de sanitære forhold lader meget tilbage at ønske. Den nye danske chef for FN's Udviklingsprogram (UNDP) i Irak indskærper, at der er behov for massiv pengebistand nu, hvis et af de mest påtrængende problemer efter krigen skal løses. Mandskab og ekspertise er tilstede, fastslår Henrik Kolstrup, som for blot en god måned siden blev udset til at skulle lede FN's del af genopbygningen. Kolstrup sagde mandag under et besøg i København, at det af flere grunde handler om at få de basale tjenesteydelser til at fungere sammen med ordentlige sikkerhedsforhold, som alene er de amerikanskledede koalitionsstyrkers ansvar. - Vand, strøm, kloakering og bredere sanitetssystemer - det er nøglen, for at folk kan komme til at leve rimeligt. Vi kan gøre noget ved disse systemer, samtidig med at vi giver folk en indtægt. - Mange af disse programmer er ikke teknisk komplicerede, og de kræver ikke nødvendigvis en stor international tilstedeværelse. De kan gøres med brug af lokale medarbejdere, og derfor kan det arrangeres hurtigt, siger Henrik Kolstrup, som er 48 år. Han er uddannet som planlægningsarkitekt og har arbejdet med shipping hos blandt andet ØK, inden han for snart en snes år siden begyndte en karriere som FN-udsendt. Henrik Kolstrup advarer kraftigt mod at vente på indtægterne fra Iraks genoptagne olieproduktion, sådan som en række indflydelsesrige lande overvejende satser på. - Vi har brug for midler i Irak her og nu. Vi kan ikke vente på olieindtægterne. Vi kan drømme, vi kan fantasere om dem. Men fremtidens oliepenge må ikke blive et argument fra det internationale samfunds side for ikke at pumpe midler i Irak nu. Oliemidlerne vil tidligst begynde at slå igennem om halvandet år. I mellemtiden er der brug for penge. Ellers får vi aldrig stabiliseret Irak, siger Kolstrup. Han forklarer, hvordan der er en tæt sammenhæng mellem at genoprette de grundlæggende tjenesteydelser i det irakiske samfund "efter 10-15 års misligholdelse og vanrøgt" efterfulgt af krigens ødelæggelser, og så jobmulighederne og sikkerhedsforholdene. UNDP har blandt andet hjulpet lokale ledere med at hyre 5000-10.000 mand til at rydde op i el, vand og kloakering og renovere det. Organisationen har eneansvaret for at genoprette elektricitetsnettet i Irak og har i denne uge afsat 10 millioner dollar (65 millioner kroner) til nødtørftige reparationer. - Det bliver en modvægt til usikkerheden og reducerer den. Samtidig giver det et håb for fremtiden, siger han om aktiviteterne. UNDP begynder så småt at lægge planer for genopbygningen på mellemlangt sigt - det vil sige de næste seks måneder. Han siger, at det selvfølgelig vil kræve større international ekspertise, flere penge og mere tid at lave for eksempel nye kraftværker. Henrik Kolstrup har erfaring fra FN-opgaver i en række lande. Han lægger ikke skjul på, at det er usædvanligt for FN at skulle lave udviklingsarbejde uden at have det overordnede ansvar. I Irak ligger eneansvaret hos den amerikanske administrator. Kolstrup siger, at FN og den amerikanskledede koalition er ved at udarbejde en model for den indbyrdes koordinering af arbejdet i Irak. Han kan ikke genkende, at der skulle foregå "mudderkastning" mellem parterne, sådan som der har været forlydender om. - Koalitionen har været lydhør over for råd fra vores side. Han understreger, at FN har en enorm erfaring i at operere i akutte situationer og kan sætte hurtigt ind. Programmerne kan ekspanderes hurtigt. Derimod er der blevet rettet beskyldninger om sendrægtighed og manglende professionalisme mod koalitionen. - Vi lider under den nuværende sikkerhedssituation i Irak, men programmerne kan gennemføres, fordi de er baseret på lokalsamfundene. UNDP's medarbejdere er ikke mål for direkte militære angreb og har ikke længere ordre til at bære skudsikre veste. - Folk reagerer anderledes på os end på koalitionsstyrkerne. Vi er nødt til at markere med den blå farve, at vi er noget andet. At vi er FN. Det er dem (koalitionsstyrkerne, red.), der er udsat. Henrik Kolstrup ønsker ikke spekulere i, hvordan Irak måske ville have været bedre stillet, hvis FN stod med eneansvaret i stedet for en amerikanskledet koalition, som Danmark indgår i. - Jeg har måske en mening om det, men det er en diskussion, som er nyttesløs. Jeg kan ikke bruge overvejelserne i mit daglige arbejde. Det øgede antal angreb på koalitionsstyrkerne i Irak kan føre til krav om, at soldaterne trækkes hjem, og at der gøres forsøg på at nedtrappe det internationale engagement. Men en sådan udvikling ville ifølge Kolstrup øge tendensen til anarki og opløsning. - Det internationale samfund skal være tålmodigt. Det store problem på Balkan er, at omverdenen gerne ville have genopbygningen overstået i en fart. Der er gået mere end syv år siden Dayton-fredsaftalen, men vi er langt fra færdige, siger Henrik Kolstrup, som de seneste tre år har været UNDP-chef i Bosnien-Hercegovina. - En lignende utålmodighed ville groft sagt være dødelig i Irak. /ritzau/