Handicappede

Elevator til ingen nytte

Aabybro Hallens motionsrum er lukket land for handicappede

AABYBRO:Kommunen investerede for godt to år siden 200.000 kr. i to handicapelevatorer ved Aabybro Hallen. Men de bliver ikke brugt, da de ikke er til nogen nytte. Det har bl.a. kørestolsbruger Søren Møller erfaret, da han ville til genoptræning i hallens motionsrum. Problemet er, at døren til motionsrummet ikke er bred nok til, at der kan komme en kørestol derind. - Vi kan ikke bruge elevatorerne til noget. Den ene ved hovedindgangen kan bringe handicappede ind i bygningen, men de kan hverken komme på toilet eller til lokalerne i kælderen, fordi de så skal benytte trapper, fortæller halinspektør Lars Andersen. Han har låst den anden elevator i gavlen ved svømmehallen af for at spare de 5.000 kr., som de lovpligtige tilsyn koster. Elevatoren blev ellers installeret for at give handicappede adgang til motionsrummet. - Den er stort set kun benyttet til at fragte varer med. Så nu er den låst af, siger Lars Andersen, der tidligere forgæves har søgt kommunen om penge til at sikre handicappede adgang til motionsrummet. Problemet kommer lidt bag på forvaltningschef Niels Eske Nyhus. - Vi vil selvfølgelig finde ud af, hvordan vi kan løse problemet, og så skal politikerne drøfte mulighederne i kulturudvalget. Men der er ikke sat penge af til opgaven på budget 2003, så det tages formentlig op, næste gang vi lægger budget, siger Niels Eske Nyhus. Og det sker til efteråret. Niels Eske Nyhus peger på, at kommunen foretog den forholdsvis store investering på ca. 200.000 kr i elevatorerne for netop at være handicapvenlige, og derfor skal problemet med motionsrummet bringes i roden. Europæisk handicapår Det er Europæisk Handicapår, men det har Søren Møller ikke mærket meget til. Siden jul har han som tidligere omtalt i NORDJYSKE måttet opgive sin ugentlige træning på Biersted Aktivitetscenter samt sin ugentlige undervisning i engelsk samme sted. Begge ting er begivenheder med socialt samvær, som han ser frem til, men som han har måttet undvære, efter at handicapelevatoren på Biersted Aktivitetscenter gik i stykker. P.g.a. dens alder tage det tid at fremskaffe reservedelene til elevatoren, som kan bringe handicappede til genoptræningslokalerne på Biersted Aktivitetscenters første sal. I stedet for at sidde hjemme og trille tommelfingre foreslog Søren Møller så selv, at han i mellemtiden kunne gå til genoptræning i Aabybro Hallens motionscenter, og det fandt kommunen var en god ide. Derfor besøgte hans fysioterapeut lokalerne mandag, men hun kunne hurtigt konstatere, at det ikke kan lade sig gøre på grund af den manglende adgang til motionsrummet. - Det var ingen løsning alligevel. Du kan tro, jeg er træt af det , siger Søren Møller.