Elevboom er stabilt nok til nybyggeri

Ledelsen hos VUC Thy-Mors forventer, at det store pres på uddannelse for voksne er en vedvarende situation i årene fremover

tilgangen af elever til voksenuddannelsescentret i Thisted (og i Nykøbing) har været så stor, at der nu er behov for tilbygninger begge steder. For situationen er ikke midlertidig, selv om finanskrisen har haft indflydelse på det stigende elevtal. Foto: Diana Holm

tilgangen af elever til voksenuddannelsescentret i Thisted (og i Nykøbing) har været så stor, at der nu er behov for tilbygninger begge steder. For situationen er ikke midlertidig, selv om finanskrisen har haft indflydelse på det stigende elevtal. Foto: Diana Holm

VUC Thy-Mors går snart i gang med moderniseringer og tilbygninger til både Thisted-afdelingen og Nykøbing-afdelingen for mange millioner kroner, og det skyldes en tro på, at den markant stigende søgning til voksenuddannelse ikke blot er et forbigående fænomen som følge af den økonomiske krise. - Vi mener ikke, at det er en midlertidig situation. Alle eksperter siger, at arbejdsløsheden vil stige i 2010-11. Og vi tror på, at uddannelsesbehovet vil stige generelt, fordi de kompetencer, man i fremtiden vil efterlyse på arbejdsmarkedet vil være anderledes end i dag, siger VUC Thy-Mors' forstander, Jens Otto Madsen. Årsrapporten fra VUC Thy-Mors viser, at der i 2009 har været 35 procent flere elever i forhold til 2008. En stigning fra 311 til 397 årselever. Dykker man ned i ét bestemt aktivitetsområde, nemlig Forberedende Voksen Undervisning (FVU), viser der sig et veritabelt boom i elevtallet fra det ene år til det næste. - Det skyldes i høj grad, at vi har oprettet en masse virksomhedshold på grund af finanskrisen, siger Jens Otto Madsen. Antallet af årselever er steget fra 10,7 i 2008 til 39,5 i 2009. Og da et enkelt FVU-forløb er på 60 timer, har dette tilbud altså omfattet i alt 400 forskellige personer over et år. Mange har valgt at få grundlæggende undervisning i it og engelsk på fvu-niveau i 2009 - to nye fag i forhold til de traditionelle fag, dansk og matematik. Ifølge Jens Otto Madsen er der fortsat et stort og uopdyrket behov for ordblindeundervisning, selv om stigningen indenfor dette område har været 40 procent fra 2008 til 2009. - Jeg mener bestemt ikke, at vi er stødt ind i loftet endnu, siger Jens Otto Madsen. Sidste år blev 2102 forskellige personer testet af VUC med hensyn til at vurdere deres almene kvalifikationer indenfor dansk og matematik. Så meget tyder på, at mange flere kursister er på vej til at forbedre deres grundlæggende kundskaber indenfor de almindelige skolefag på de mange forskellige niveauer, som VUC Thy-Mors tilbyder. Lige fra ordblindeundervisning til avu (svarer til 9. klasse) eller hf (gymnasialt niveau). Og det er der god grund til, mener VUC's forstander. Jens Otto Madsen peger på, at befolkningen i Thy og på Mors fortsat er blandt de lavest uddannede i landet. At arbejdsmarkedet er på vej til at forandre sig fra produktion til servicefag. Og at der stadig er langt til regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang tager en uddannelse. - Så der er mange ting, der peger på, at uddannelse bliver endnu mere centralt i de kommende år, hvis vi skal gøre os håb om at bevare velfærdssamfundet, understreger Jens Otto Madsen.