Elevboom på privatskole

Aalestrup Realskole får 25 flere elever og går i gang med større udvidelse

AALESTRUP:Markant større elevtilgang sætter nu skub i planerne om en udvidelse af Aalestrup Realskole, der i november fejrer sit 100 års jubilæum. Skolen er således ved at finpudse planer om at opføre en større tilbygning - et naturvideskabeligt hus. Eller som skolens leder,Per Vagnby, udtrykker det: ”et naturvidenskabende hus”. Udvidelsen skal dels ses i lyset af undervisningsministerens ønske om en styrkelse af naturfagene og dels i et konkret pladsbehov . Derfor vil Aalestrup Realskole samle fagene biologi, fysik/kemi og geografi i det ny hus, der opføres i tilknytning til de eksisterende bygninger ved byens hovedgade. - Den samlede investering i nybyggeriet er budgetteret til mellem 5,5 og 6 mio. kr., og det forventes at stå færdigt 1. august 2005, oplyser Per Vagnby. I det naturvidenskabelige hus bliver der fire store special-klasselokaler, nemlig to til fysik/kemi, et til biologi og et til geografi. I dag har man tre af den slags klasselokaler - et til hver af de tre fag. - Når tilbygningen står færdig, vil de blive inddraget til almindelige klasselokaler, hvilket vil vi allerede i dag har hårdt brug for, siger skoleleder Per Vagnby. Realskolen har i år haft 193 elever, men i det kommende skoleår øges antallet med ikke færre end 25 elever, så man når op på 218. Der har været stor søgning til skolens tre 10. klasser, ligesom man for første gang har oplevet, at samtlige elever fra Gedsted Skoles 7. klasse er tilmeldt 8. klasse. Tidligere valgte op mod halvdelen af Gedsted-eleverne at gå i overbygningsskole i Skals.