Eleven fik formandstjansen

Poul Erik Bach er klar til et liv med brevduer, Henning Juhl jensen får nu ansvaret for små 1000 SID'ere i Aars

AARS:Den gamle er mest til brevduer, den nye til fodbold, badminton og jagt. Det er ikke just på fritidsinteresserne, at SID's gamle og SID's nye formand har de fleste berøringsflader, når de forlader de faglige sager. Men på jobbet er de enige om, at det er en vis hang til retfærdighed, der er baggrunden for, at de har valgt at gå ind i det faglige arbejde. - Jeg har altid haft det godt med at hjælpe folk. Det blev jeg nærmest lært op til i de 17 år, hvor jeg var ansat i Falck, konstaterer Henning Juhl Jensen, 52, og siden tirsdag aften ny i formandssædet på SID's hovedkontor i Aars. - Man kan godt kalde det en form for retfærdighedssans. Der er trods alt mange ufaglærte, der ville stå svagt i faglige sager, hvis ikke de havde et sted at gå hen og få hjælp, supplerer hans forgænger Poul Erik Bach, 59. Veltrænet Efter ni år som formand benyttede Poul Erik Bach afdelingens generalforsamling til et vagtskifte. Nu vil han hellige sig tilværelsen som efterlønner og have god tid til brevduerne. Men "prof" brevduemand bliver han først til maj. Indtil da fungerer han som en slags sparingspartner for sin afløser, selvom Henning Juhl Jensen nærmest træder ind i jobbet som fuldbefaren formand. Henning Juhl Jensen har været næstformand i adskillige år og blev ansat i afdelingen som faglig sekretær i 1999. - Det har hele tiden ligget i kortene, at Henning skulle tage over, når jeg fandt tiden inde til at stoppe, forklarer Poul Erik Bach, der efter sin egen noget mere hektiske start for ni år siden lærte, at der er fornuft i at forberede sin afgang. De unge gider ikke - Nu må målet så være, at vi næste gang får kørt en yngre formandskandidat i stilling, bemærker Henning Juhl Jensen. Det bliver ikke nødvendigvis let for det kniber med den faglige interesse blandt de yngre SID-medlemmer, erkender de to erfarne SID-folk samstemmende. - Arrangementer for de unge trækker næsten ingen deltagere, konstaterer Henning Juhl Jensen. - Vi er jo nærmest flasket op med fagbevægelsen. De unge ser helt anderledes på de ting. Den faglige bevidsthed er på tilbagegang, erkender Poul Erik Bach. Når afdelingen er ude på arbejdspladserne er det ikke længere de politiske paroler, der er fremme. Fagforeningen forsøger i stedet at overbevise de ansatte om, at de har brug for SID gennem de ting fagforeningen gør. Begge fattede interesse for det faglige arbejde, da de blev tillidsmænd på deres arbejdspladser. Poul Erik Bach var faktisk tillidsmand i 17 år på sin arbejdsplads i Aars Kommunes grønne afdeling, før han overtog formandskasketten på afdelingskontoret. Han nåede at sidde i bestyrelsen for SID i Aars i 28 år, før trangen til et roligere efterlønsliv som fuldtids brevduemand fik lov at sejre. Arbejdsgiverne ringer Han vurderer, at arbejdsgiverne gennem årene er blevet bedre til at bruge fagforeningen til at give råd om reglerne på arbejdsmarkedsområdet. - Der har overrasket mig, at der faktisk er mange landmænd, der ringer til os. Det er ellers ikke dem, vi har indtryk af holder mest af os. Men det handler måske også om, at arbejdsgiverne vil undgå at komme i klemme, siger han. Gennem alle årene har han været talsmand for, at det er bedre at tale sig til rette med en arbejdsgiver end at fare frem. Det har Henning Juhl Jensen ikke tænkt sig at lave om på. - Vi er ikke så bombastiske herude. Der kommer jo en dag igen i morgen, hvor vi stadig skal arbejde sammen med arbejdspladserne, og så er det bedst at snakke sig til rette om tingene, understreger han.