Skolevæsen

Elever besvarede 39 spørgsmål på skolens trivselsdag

Billedet er fra et skolehåndboldstævne i Tornbyhallen, men råberi fra sidelinien kan være andet end heppekor, herunder mobning af enkelte spillere på banen. Arkivfoto: Bent Bach

Billedet er fra et skolehåndboldstævne i Tornbyhallen, men råberi fra sidelinien kan være andet end heppekor, herunder mobning af enkelte spillere på banen. Arkivfoto: Bent Bach

HORNE:I de sidste par år har Horne-Asdal Skole haft megen fokus på elevernes trivsel, og i tordags havde 4.-7. klasser i en fælles trivselsdag, hvor en spørgeskemaundersøgelse var en væsentlig aktivitet. - Vi ville gerne have fingeren på pulsen for at finde ud, hvordan eleverne har det. De har svaret på 39 spørgsmål, som klasselæreren bagefter har samlet ind og svarene skal jeg nu til at bearbejde, siger skoleinspektør Hans Jørgen Bæk. Først en gang i løbet af den kommende uge har han overblik over i hvilken retning besvarelserne går. - Men vi har gode erfaringer med at samle børnene til en snak, når der er foregået mobning. Vi har en AKT-lærer, som opfanger tingene, når der er problemer. Vi har fået antallet af mobbesager langt ned, men vi når ikke alt. Undersøgelsen skal også være med til at vise, om der er hjørner, vi skal gribe fat i, siger Hans Jørgen Bæk. Han oplyser at tidligere trivselsdage blandt andet har været brugt til, at store elever tog sig af små elever i pauser eller at de store læser med de små.