- Elever bør holde sig til skolernes ferie

Et lille flertal mener, at det skaber uro, når elever bliver taget ud af undervisningen for at holde ferie uden for skolernes ferieuge

Elever bør holde ferie, når skolerne holder ferie. Det går ud over undervisningen, når forældre tager deres børn ud af skolen, for at holde ferie på andre tidspunkter end i skolens ferie. Det mener i hvert fald et lille flertal i borgerpanelet Brønderslevs Røst. Men meningerne omkring spørgsmålet er nu ret delte. For selvom 53 procent altså mener, at eleverne ikke bør holde ferie i utide, så ser 41 procent ikke noget problem. Flertallet er dog af den opfattelse, at den utidige ferie er mangel på respekt over for lærernes skoleplaner, og at det ødelægger rytmen i den daglige undervisning. Derudover peger flere at borgerpanelets medlemmer på, at det er problematisk, hvis det er prisen på f.eks. en skiferie, der er afgørende for, hvornår eleverne holder ferie. Det må være elevernes undervisning, der er det vigtigste - og ikke prisen på ferien, lyder det fra panelet. De 41 procent, der har svaret det modsatte, mener dog, at hverken elever eller skole tager skade af, at nogle vælger at holde ferie uden for skolernes ferie. Så længe forældrene lever op til deres ansvar og sørger for, at eleverne stadig lærer det, de skal. Nogle af hovedargumenterne fra mindretallet i borgerpanelet er, at det er vigtigt for børnene at kunne holde ferie med sin familie. Og det kan være meget svært for nogle forældre, at få tilpasset ferieøen efter skolernes. Modsat flertallet, der ikke mener at prisen skal være afgørende for, hvornår der holdes ferie, så hersker der blandt mindretallet en udbredt forståelse for, at nogle familie er nødt til at holde ferie uden for skolernes. Det kan simpelthen være nødvendig for at få råd til det, da priserne er væsentligt højere i skolernes ferieperioder, lyder det. Flere foreslår derfor, at der bliver indført fleksible ferieperioder i vintermånederne, så alle har mulighed for at holde ferie med familien.