Sæby

Elever bygger tårn-top

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Måske er der kommende håndværkere i disse børn.

SÆBY:Eleverne i Sæbygaardskolens 8.a og 8.b har haften noget anderledes skoleuge. Ålborg tekniske skole besøger i denne uge Sæbygaardskolen, som en af de 42 skoler som bygge og anlæg når at besøge i løbet af et år. En anderledes uge hvor eleverne muntrer sig i mørtel, legablokke, mursten, lægter, brædder, søm og skruer. De ser nødvendigheden af at kunne huske en del af matematikken fra den daglige undervisning i funktion, - en rigtig god oplevelse for eleverne. Eleverne ser også betydningen af at kunne samarbejde om de enkelte huse . Ugen er den koldeste som lærerne fra teknisk skole har være af sted i, -så virkeligheden, det danske klima og funktionel påklædning får også en vinkel for eleverne. Fredag er der rejsegilde, hvor forældre og bedsteforældre kan nyde synet af de fire huse, samt se hvad deres børn har fået ud arbejdet med materialerne. - Det er et fantastisk koncept og stor ros til lærerne fra teknisk skole. - Vi forstår godt at der ikke er problemer med rekrutteringen til bygge og anlæg, siger de to klasselærer ei Sæby, Lone Konnerup og Gunnar Møller Nielsen.

Forsiden