Elever er vrede over rygeforbud

Det er urimeligt, at inspektøren skal bestemme, om vi må ryge uden for skolens område, mener to elever fra 8. og 9. klasse på Nordre

HOBRO:Elever fra Nordre Skole i Hobro er vrede over, at inspektør Karin Bjerregaard Rasmussen har givet dem forbud mod at ryge uden for skolens område. Charlotte Moen, der går i 9. klasse, og Sandra Ertmann, der går i 8., plejer at tage en smøg, når de forlader Nordre Skole i de to lange frikvarterer. Pigerne har forståelse for, at de ikke må ryge på selve skolen - det siger loven - men de mener, det er urimeligt, at inspektøren skal bestemme, om de nyder en cigaret, når de ikke er på skolens grund. - Før kunne vi ryge uden for skolens område, men nu har Karin lavet den regel, at det må vi ikke. Hun siger, at naboerne har klaget, men det kan vi ikke forstå, siger Charlotte Moen og Sandra Ertmann, der plejer at stå ved bageren Det Lune Brød på Banegårdsvej 29 eller på fortovet ved Banegårdsvej, når de ryger. Pigerne siger, de har spurgt naboerne ved bageren, om de har klaget. Og de er ikke stødt på nogen, der var utilfredse med at se rygende elever. - Karin har sagt, at hvis bare én bliver taget i at ryge uden for skolens område, så går det ud over hele klassen, så ingen må forlade skolen. Det er ikke retfærdigt, mener eleverne. Sandra Ertmann har fået at vide, at hvis ikke hun kan leve med den nye regel om rygeforbud, så kan hun sidde på kontoret i frikvartererne. - Jeg føler, jeg bliver stemplet som en med problemer, bare fordi jeg ryger. Der var engang, da jeg ikke passede min skole, men det gør jeg nu. Hun og kammeraten Charlotte Moen synes, det er ærgerligt, at inspektøren åbenbart tænker mere på skolens rygte end på at have et godt forhold til eleverne. Undgå rygning Karin Bjerregaard Rasmussen siger, at skolen har fået mange henvendelser fra naboer, der føler sig generet. Både af at eleverne står ved deres hus og ryger, og af at de smider cigaretskod og papirstumper på jorden. - Jeg kan ikke lave et forbud for elevernes fritid. Men jeg har vejledt dem om, at fra klokken otte om morgenen og til klokken halv tre, når de har fri, skal de undgå at ryge. Det er stadigvæk deres skoletid. - De har kun lov til at forlade skolen, hvis de kan opføre sig pænt - vi bor jo i et privat boligområde. De må ikke smide papiraffald og skod, og de må ikke råbe ad nogen. Det er af hensyn til skolens renommé, betoner Karin Bjerregaard Rasmussen. - Jeg er normalt stolt af vores elever, men vi skulle gerne blive ved med at have et godt ry. Inspektøren understreger, at det var intentionen med den nye lov om røgfrie miljøer på folkeskoler, at eleverne ikke måtte ryge. Hvis en elev overtræder regelen om nul rygning uden for Nordre Skoles område, er sanktionen, at hele klassen ikke må forlade skolen i en uge. Det har ramt begge skolens 9. klasser. - Hvordan vil du kontrollere, at reglen overholdes? - Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg kan tilfældigt komme kørende fra et møde og se en elev, der ryger. Men ellers må man gå ud fra, at eleverne siger til hinanden, at de ikke vil have ødelagt skolens renommé. - Skal de gemme sig i en busk og ryge? - Det er det værste - det er derfor, loven er elendig. Jeg kan godt være bekymret for, at flere begynder at ryge, som loven er nu. Når noget er forbudt, bliver det mere spændende. Eleverne samles på et gadehjørne, og det er flokmentaliteten, der råder. - Jeg så gerne, at det var som før, da eleverne kunne ryge på skolen, hvis forældrene havde givet rygetilladelse. Dengang havde vi kun syv elever, der røg, og det foregik på et særligt område, mellem pavillonerne. - Vi havde meget bedre kontrol med elevernes rygning end nu, siger Karin Bjerregaard Rasmussen, der mener at have skolebestyrelsens opbakning til sin nye rygeregel.