EMNER

Elever får nyt lys på cykelsti

Nørager Belysningsforening udskifter de gamle master næste år

NØRAGER:Efter at have fungeret siden begyndelsen af 70'erne, har gadelamperne langs Løgstørvej nu udtjent deres rolle. Næste år vil de høje gittermaster og fundamenter mellem Løgstørvej og cykel- og gangstien på initiativ af Nørager Belysningsforening blive fjernet og erstattet af nye og mere moderne på strækningen ud til Sortebakkeskolen. - Vi gennemfører udskiftningen på samme tid som der bliver etableret ny gadebelysning på Anlægsvej, Nordvestvej og Bisgårdsvej. Dermed er de ældste gadelys rundt i Nørager by udskiftet, fordi lamperne på Stabellvej allerede blev udskiftet for to år siden i forbindelse med nedgravning af nye fjernvarmerør i vejen, forklarer K. B. Larsen, formand for Nørager Belysningsforening. Hvornår udskiftningen helt præcist bliver foretaget næste år på de fire veje, er endnu ikke helt fastlagt. - I første omgang har vi truffet en aftale med Nørager Elforretning om at udføre opgaven. Det sker så, når de har ledig tid, påpeger formanden. Afslag to gange Han har tidligere i foråret samt i november på vegne af Nørager Belysningsforening søgt teknik- og miljøudvalget om et kommunalt tilskud på knap 345.000 kroner til nedtagning af de eksisterende lysmaster inklusiv fundamenter langs Løgstørvej samt indkøb og opsætning af nye. Baggrunden for ønsket har været, at det ikke længere er muligt at skaffe de nødvendige reservedele til de efterhånden nedslidte gamle lamper. Begge gange har udvalget givet afslag under henvisning til eksisterende praksis, hvor gadelysene i hele kommunen administreres af lokale gadelysforeninger. - I stedet har vi nu fået en kommunegaranti på 600.000 kroner. Det skaber mulighed for, at vi kan udskifte gadelamperne på alle de fire resterende veje næste år. Dermed er alle de gamle gadelamper rundt i Nørager by udskiftet som planlagt af belysningsforeningen år tilbage, understreger K. B. Larsen. Særordning i Nørager At al gadelys rundt i en kommune som i Nørager administreres af lokale gadelysforeninger, er utraditionelt. - I den kommende Rebild Kommune med Støvring og Skørping Kommune er det anderledes. Her forestår de to kommuner selv opgaven med administration og vedligeholdelse af gadelysene. Ved alliancens ikrafttræden vil det samme efter al sandsynlighed nok komme til at gøre sig gældende her i Nørager Kommune, pointerer K. B. Larsen. Hver anden lampe væk De nuværende gittermaster med gadelys langs Løgstørvej på strækningen fra Nørager by og ud til Sortebakkeskolen blev rejst i begyndelsen af 70'erne i forbindelse med den store udvidelse af skolen. Kort efter ved energikrisen i 1973 blev hver anden lampe fjernet af sparehensyn, og de er aldrig siden blevet genplaceret. I stedet vil der ved den planlagte udskiftning næste år blive rejst færre nye master med gadelamper, helt præcist 27 på hele strækningen. - Og disse vil modsat de nuværende fremover udelukkende komme til at lyse ned på cykel- og gangstien langs sydsiden af Løgstørvej, påpeger K. B. Larsen og tilføjer: - For de gamle planer om at lade hver anden lampe lyse på henholdsvis Løgstørvej og stianlægget er for længst droppet.