Elever fik for lidt undervisning

Tilsyn skal sikre, at skoler i fire nordjyske kommuner giver elever faglig kompensation for timer, de ikke har fået

NORDJYLLAND:Fire nordjyske kommuner har fået besked fra Skolestyrelsen om, at de skal give elever i visse skoler ekstra undervisning. Skolestyrelsen har skrevet til Aalborg, Rebild, Hjørring og Mariagerfjord kommuner, fordi kommunerne har skoler, der har haft en betydelig afvigelse fra minimumstimetallet i skoleårene 2003-2006. 17 andre kommuner rundt i landet er i samme situation. Minimumstimetallet blev indført i 2003 for at styrke kvaliteten i undervisningen. - Langt den største del af skolerne har givet det nødvendige antal timer og dermed overholdt reglerne, men så har vi 40 skoler, der ikke overholder reglerne, som vi har vurderet bør kompensere eleverne for de manglende timer, siger Jacob Hess, der er kontorchef for Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling i Skolestyrelsen. Kommunerne skal give eleverne en passende faglig kompensation, og udgangspunktet er ifølge Jacob Hess, at man skal give eleverne de timer, som de mangler. Ved at skrive passende kompensation, får skolerne mulighed for at finde en fleksibel løsning, der tilgodeser de enkelte elever. - Skolerne skal ikke nødvendigvis give time for time kompensation, men typisk skal de give nogle timer i kompensation, siger Jacob Hess. Hvad en betydelig afvigelse af minimumstimetallet er, det er ifølge kontorchefen ikke klart defineret, men typisk er der tale om en afvigelse på over 30 timer. Skolestyrelsen har i hvert enkelt tilfælde været inde i en konkret vurdering, efter at kommunerne har meldt tilbage om, hvorfor de pågældende skoler ikke har overholdt minimumstimetallet. Oprindeligt var 500 skoler over hele landet på den sorte liste for at give for lidt undervisning, men efter at skolerne er vendt tilbage med forklaringer, er der nu 40 skoler svarende til 8 procent tilbage, der ikke har overholdt timetallet, og som nu skal kompensere. Skolestyrelsen har bedt Statsforvaltningen Nordjylland om at sikre, at der gives en passende kompensation til eleverne på de pågældende skoler, da minimumstimetallet er en forpligtelse, som kommunerne har efter loven. - Det er så tilsynsmyndighederne, der skal følge op i forhold til den enkelte kommune, men udgangspunktet er, at eleverne skal have de manglende timer, siger Jacob Hess.