Skolevæsen

Elever giver deres skole topkarakter

Trivsel og undervisning bedømt på handelsskole

FREDERIKSHAVN:De 700 elever på Frederikshavn Handelsskole er vældig godt tilfredse med deres skole, såvel hvad angår det faglige miljø og kvalitet af undervisningen som det sociale miljø. Det fremgår af den trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse for 2006, som netop er offentliggjort, og hvor Frederikshavn Handelsskole benchmarker med 24 andre uddannelsesinstitutioner. Benchmarking betyder, at skolerne tillader, at andre får indsigt i deres interne forhold, så der samtidig kan drages sammenligninger handelsskolerne imellem. - Det er en uafhængig undersøgelse foretaget på elevernes præmisser, og hvor elevernes bedømmelser viser, at skolens indsats for såvel det sociale som for det faglige miljø gør en positiv forskel, siger direktør Svend Kobberup, Frederikshavn Handelsskole. Handelsskolen ligger i undersøgelsen i top i de fleste kategorier såvel regionalt som nationalt i alt fra den konkrete undervisning og skolens ledelse til den enkelte elevs sociale liv på skolen. - Når jeg læser besvarelserne, får jeg en klar fornemmelse af, at eleverne kan lide at gå her på skolen. Måske er det derfor, at nye elever på nuværende tidspunkt strømmer til. For første gang i skolens historie kan vi også starte en hg-klasse op her i januar, fremhæver Svend Kobberup. - Benchmarking giver os mulighed for at se os selv i øjnene og sammenligne vores præstationer år for år. I år ser vi blandt andet en stigning i tilfredshed på it-området, hvilket formentlig skyldes, at vi er gået fra systemstyring til behovstyring og har indgået et samarbejde med Aalborg Handelsskole, siger Svend Kobberup. Han peger også på, at benchmarkingen åbner for en sammenligning af elevernes besvarelser på afdelings- eller helt ned på klasseniveau. - På den måde kan der stilles skarpt på, hvorfor det måske går bedre for en klasse end for en anden, hvilket giver os mulighed for at bruge besvarelserne konstruktivt som et internt udviklingsredskab. Ikke overraskende får skolens indretning i denne omgang ikke topkarakter i undersøgelsen, eftersom den er midt i en større om- og tilbygning.