Elever har bidraget til at skabe en bedre omgangsform på skolen

De fælles resultater skabes gennem dialog

Skolevæsen 1. december 2002 07:00

BRØNDERSLEV: Som et led i processen "Den gode tone/omgangsform" på Hedegårdsskolen i Brønderslev har skolen udskrevet en konkurrence omkring en venskabsvæg. Børnehaveklasse B og 2. klasse A delte førstepræmien. De to klasser modtog både diplomer og præmier. Desuden var der sodavand og kagemand til børnene. Førstepræmien var kontanter og spil til klassen. Det var formand for skolebestyrelsen, Albert H. Thomsen, der overrakte præmierne og roste eleverne for deres indsats. Alle klasser har deltaget i konkurrencen. Processen omkring den gode omgangsform/omgangstone på Hedegårdsskolen blev indledt i efteråret 2001. - I repræsentantskabet, der består af to forældrerepræsentanter fra hver klasse fra børnehaveklaserne til og med 9. klasserne, diskuterede vi mobning, og hvordan vi undgår det. - Mobning kan vi aldrig helt forhindre, men vi kan gøre alt, hvad der står i vores magt for at begrænse den mest muligt, blandt andet ved at skabe et optimalt miljø på skolen. Derfor valgte vi i foråret at dreje projektet bort fra negativ mobning til positivt samspil mellem alle på skolen. Starten gik igen via repræsentantskabet, hvor de nedsatte grupper gennemdrøftede en række spørgsmål. Blandt andet har gruppen set på, hvad der er forudsætningen for at skabe en god omgangstone/-form, hvad der kendetegner den, hvem, der har ansvaret for den, samt hvordan den gode omgangstone/-form fremmes. Albert H. Thomsen fortæller, at det var en meget konstruktiv og inspirerende aften med mange gode ideer til forbedring af den høflige omgængelighed. Han fortæller, at de samme spørgsmål efterfølgende er blevet bearbejdet på efterårets fællesmøde mellem skolens lærere og pædagoger samt skolebestyrelse. - Også her var der tale om en god og konstruktiv dialog med mange indspark til det fortsatte arbejde omkring bestræbelserne på at gøre skolen til en endnu bedre og mere tryg arbejdsplads for alle - ikke mindst for eleverne. - Så kom turen til forældrene, idet skolebestyrelsen har haft lejlighed til at turnere rundt på alle forældremøder, for med hjælp af hele skolens forældrekreds at skabe samme opbakning til projektet, som vi oplevede omkring tilblivelsen af skolens forventningspapir. Også her oplevede vi et stort engagement i alle klasserne med mange gode og velbegrundede oplæg. For nogle uger siden blev alle skolens elever involveret i projektet i en uge, idet god omgangstone/-form i hele denne uge blev et gennemgående tema i alle klasser og fag. - Det synlige resultat af alle disse bestræbelser er skolens positivliste - et lille "værk" på én side - som kommer til at hænge i alle skolens klasselokaler samt på venskabsvæggen, som består af et lille, kunstnerisk oplæg fra hver klasse omkring god omgangstone/-form. - Det er egentligt ikke resultatet, der er det vigtigste for os, men processen bag - idet alle, der er tilknyttet skolen, har været involveret i projektets tilblivelse. Dermed har alle en andel heri og som medejer også ansvar herfor. Albert H. Thomsen konkluderer, at det er igennem dialogen, at de fælles resultater skabes.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...