EMNER

Elever i 8. klasser drikker for meget

Aalborg Kommune bekymret over unges stigende alkoholforbrug.

Lægefagligt alarmerende. Det er ordene der i Aalborg Kommunes nyeste udskolingsundersøgelse beskriver aalborggensiske 8. klassers stigende alkoholindtag.Arkivfoto: Henrik Bo

Lægefagligt alarmerende. Det er ordene der i Aalborg Kommunes nyeste udskolingsundersøgelse beskriver aalborggensiske 8. klassers stigende alkoholindtag.Arkivfoto: Henrik Bo

Aalborg Kommune har for tredje år i træk undersøgt sundheden blandt kommunens 8. klasser. Gennem blandt andet et sundhedseksperimentarium der undersøger 16 sundhedselementer, er emner som trivsel og livsstil blandt de unge mennesker blevet undersøgt. 1957 elever, eller 93 procent af kommunes 8. klasses årgang anno 2009/2010, deltog i sundhedseksperimentariet. Ryger og drikker Resultaterne af undersøgelsen fordeler sig i både positive og negative resultater. Af de mere bekymrende resultater i undersøgelsen ses det, at der i stor stil både ryges og drikkes blandt kommunens 8. klasser. 30 procent af eleverne, der aldersmæssigt spænder fra 12 til 16 år, drikker alkohol mindst en gang om måneden, hvilket i forhold til undersøgelsen for to år siden er en stigning på to procent. Alarmerende Rapporten kalder denne stigning for "lægefagligt alarmerende", med henvisning til at alkohol påvirker de unges umodne hjerne hurtigere og alvorligere, end den påvirker den voksnes hjerne. Taler man om rygning, er der, hver dag syv procent af eleverne i Aalborg Kommunes 8. klasser der tager en cigaret mellem fingrene. Det tal er uændret i forhold til tidligere års undersøgelser. Undersøgelsen viser samtidig, at hele 13 procent af de unge ryger sjældnere end hver dag. For eksempel til fester. Det tal er ligeledes næsten uændret, ligesom de syv procent af de adspurgte der har prøvet at ryge hash.