Skolevæsen

Elever i aktion mod klasse-lukning

Lukningen af 10. klasse på Nibe Skole møder voldsom modstand

NIBE:Fredag morgen kl. 9 tropper adskillige elever fra Nibe Skole op foran rådhuset for at protestere mod beslutningen om at lukke 10. klasse på kommunens største skole fra næste skoleår som led i budgetforliget for 2003. Medlem af den netop nedsatte aktionsgruppe mod lukningen, Rasmus Madsen fra 9. klasse, er en af de elever, der bliver direkte ramt af en lukning. - Jeg havde besluttet at tage 10. med, men nu skifter jeg måske mening. Først gik jeg seks år i skole i Bislev, der ikke har nogen overbygning, så skiftede jeg til Nibe Skole og ville nu være tvunget til at tage til Farstrup, inden jeg efter planen fortsætter på teknisk skole i Aalborg. Det er mange skift og helt urimeligt, siger Rasmus Madsen. Han understregeer, at eleverne bliver stående foran rådhuset, indtil borgmester Jens Østergaard møder op for at forklare sig. Også ledelsen og bestyrelsen for Nibe Skole beklager dybt, at de nu må vinke farvel til ældste klassetrin, der koster en lærerstilling oveni de to, skolen sandsynligvis må nedlægge fra august næste år som konsekvens af budgetforliget mellem Venstre og SF. - 10. klasse har stor betydning for især de elever, der endnu ikke er modne til at forlade folkeskolen, og jeg tror ikke, at ret mange fra Nibe ønsker at tage 10. i Farstrup. Det kan betyde, at en del herfra for tidligt går i gang med en ungdomsuddannelse, at flere derfor vælger forkert, og det gavner ingen, siger skoleinspektør Anders Bang, der tidligere har udtalt til NORDJYSKE, at unges fejlvalg bestemt heller ikke gavner samfundsøkonomien. Formand for skolebestyrelsen, Bent Laier, ser ingen saglige begrundelser for at lukke i Nibe, kun rent partipolitiske forklaringer, der i bund og grund intet har med børnenes ve og vel at gøre. - Konflikten i Venstre mellem land og by har ført til beslutningen. Det handler om at tilgodese landsbyen Farstrup mere end eleverne for at lægge låg på intern partstrid, for det ville da være mest naturligt at placere et 10. klasse center, hvor der i forvejen er flest elever, mener Bent Laier. Han husker tydeligt en nylig samtale med medlem af børne- og kulturudvalget, Venstres Birgitte Hansen. - Hun sagde, at Nibe Skole langt bedre kan undvære 10. klasse end Farstrup, fordi selve landsbyens overlevelse står på spil. Men 10. klasse skal da hverken eksistere for byens eller skolens skyld, men for elevernes. - De er jo blevet taget som gidsler i denne sag, der slet ikke handler om ældste klassetrin, men om så meget andet, tilføjer formanden for skolebestyrelsen i Nibe. Loven om 10. klasse indeholder opfordringer til at oprette 10. klasse centre med mindst et halvt hundrede elever. Centre, der kan tilbyde flere valgfag end mindre enheder og derigennem styrke fagligheden. Skoleinspektør Anders Bang vurderer, at sådanne centre med 40 til 60 elever på ældste årgang ikke bliver til noget i Nibe Kommune i dette århundrede. - Nibe Skole underviser i år 16 elever i 10. Vi forventede nogenlunde samme antal næste år, og i Farstrup er de endnu færre. - Det problem løser placeringen af ældste klassetrin i Farstrup på ingen måder, men det her handler jo om politik, og det er i og for sig legitimt nok i sig selv, men for mig et godt eksempel på, at Nibe Kommune er for lille, når lokalpolitikerne i den grad skal tage så mange andre hensyn end det umiddelbart mest saglige, siger skoleinspektøren.