Skolelukninger

Elever inviteres med til skoledebat

Der skal holdes to store temamøder om fremtidens skolestruktur

Hvor mange skoler skal kommunen have i fremtiden? Er der skoler, der skal lukke, mens andre skal udbygges? Det sidste måske for at skaffe plads til flere 7. klasser, hvis politikerne beslutter at samle dem på overbygningsskolerne? Og hvilke skoler står forrest til at blive renoveret, hvis der en dag bliver råd til det igen? Det er nogle af de spørgsmål, som helt afgjort vil blive store debatemner i Vesthimmerland i år. Her er det Strandby Skole. arkivFoto: Torben Hansen

Hvor mange skoler skal kommunen have i fremtiden? Er der skoler, der skal lukke, mens andre skal udbygges? Det sidste måske for at skaffe plads til flere 7. klasser, hvis politikerne beslutter at samle dem på overbygningsskolerne? Og hvilke skoler står forrest til at blive renoveret, hvis der en dag bliver råd til det igen? Det er nogle af de spørgsmål, som helt afgjort vil blive store debatemner i Vesthimmerland i år. Her er det Strandby Skole. arkivFoto: Torben Hansen

VESTHIMMERLAND:Hvor mange skoler skal kommunen have i fremtiden? Er der skoler, der skal lukke, mens andre skal udbygges? Det sidste måske for at skaffe plads til flere 7. klasser, hvis politikerne beslutter at samle dem på overbygningsskolerne? Og hvilke skoler står forrest til at blive renoveret, hvis der en dag bliver råd til det igen? Det er nogle af de spørgsmål, som helt afgjort vil blive store debatemner i Vesthimmerland i år. For kommunens børne- og skoleudvalg er i fuld gang med at tage hul på planlægningen af en ny skolestruktur, og inden budgettet for 2008 lægges i efteråret, skal kursen gerne være lagt. Lige nu er udvalget og forvaltningen ved at få overblik over, hvad man har. Det vil blandt andet sige de bygningsmæssige forhold på kommunens 19 folkeskoler, driftsudgifterne og det forventede elevtal i årene frem. Alle de tal vil komme til at danne grundlag for den debat, der skydes i gang på et temamøde 28. februar. Her deltager alle de 27 byrådsmedlemmer, syv repræsentanter fra forvaltningen, alle skolelederne samt en repræsentant fra skolebestyrelsen fra hver af de 19 skoler. I alt 72 mennesker. Og sandsynligvis bliver der endnu flere, for hver skolebestyrelse må også sende en elevrepræsentant, hvis der er valgt en ind i skolebestyrelsen. At eleverne også må sidde med ved bordet, blev besluttet på byrådsmødet forleden. Forslaget kom fra Torben Duelund (SF), der fremhævede, at sagen i høj grad angår elevernes dagligdag, og at det er vigtigt at få indflydelse så tidligt i processen som muligt. Efter en kort debat blev det sådan, selv om flere gav udtryk for, at det nok vil være bedst, hvis skolerne i givet fald sender nogle af de ældste elever. Mødet 28. februar vil blandt andet forme sig som gruppearbejde, hvor deltagerne tager fat på forskellige temaer. Det kan for eksempel være spørgsmålet om overbygningen. Derefter går en arbejdsgruppe videre med arbejdet og kommer med et oplæg, som bliver fremlagt for samme store forsamling på et nyt temamøde, der holdes 24. april. Oplægget kommer ud til høring på skolerne, og i løbet af juni skal politikerne tage stilling til forslagene. En endelig beslutning vil først blive truffet efter en ny høringsrunde efter sommerferien.