Elever knokler med nyt skoleblad

Elever lægger mange frivillige timer i nyt skoleblad

AARS:Et fritidsjob som journalist. Det er hvad eleverne på Erhvervsskolerne i Aars har fået tilbudt. De kan få lov at være med til at udgive skolens nye elevblad, som indtil nu kun er lavet i to eksemplarer. - Idéen med at udgive et skoleblad er sat i gang fra elevrådets side. Det fik et tilbud fra et firma, der hedder Shoolmagazin, der tilbyder at finde annoncer og trykke bladet, hvis vi selv skriver artiklerne, fortæller Rikke Hedegaard Binderup, 17 år. Skolebladet skal udkomme fire gange om året, og der er i øjeblikket fire-fem elever, der selv klarer hele arbejdet med at finde idéerne til artiklerne, skrive dem, og layoute siderne. - Eleverne lærer meget om planlægning og organisering ved at være med til at lave et skoleblad, mener Dan Cort Jørgensen, der udover at være lærer på skolen også fungerer som ansvarshavende redaktør. Han deltager dog ikke i selve arbejdet med bladet. Han giver bare en håndsrækning med de praktiske ting. Eleverne har forskellige grunde til at lægge mange timers frivilligt arbejde i skolebladet. - Det er os, der bestemmer, hvad der skal stå i bladet, og hvordan det skal se ud. Det er derfor jeg gør det, siger Rikke Hedegaard Binderup. Hendes ”journalistkollega” Merete Hedegård Christensen har dog andre grunde. - Det er sjovt, for man får lov at udtrykke sig. Vi får lov at komme ud med et budskab. Det er ikke lige som i stile, hvor vi hele tiden skal analysere. Begge synes, de har lært meget af at være med til at udgive de første to numre, og de vil også gerne fortsætte. Der er dog endnu ikke ret mange, der er interesserede i at være med til at skrive til Aars Rapporten, men skolens elever er meget glade for at læse bladet. - Vi har fået meget feedback fra vores medstuderende, så der er mange ting, der er ændrede fra første til andet nummer. Især på layoutet. Vi fandt også ud af, at eleverne helst ville læse de seriøse artikler, fortæller rikke Hedegaard Binderup. - Vi har fået feedback fra både lærere og elever, men jeg tror mest, vi ser på den kritik, vi får fra vores kammerater, mener Merete Hedegård Christensen. Målet med bladet er at vise Erhvervsskolerne Aars fra en anden vinkel end den, ledelsen og lærerne ser. - Vi vil give et billede af uddannelsescentret i Aars, derfor har vi også to hele midtersider med billeder fra den seneste fest, fortæller Rikke Hedegaard Binderup. Begge elever har planer om at forsætte på bladet så lange, de går på skolen: - Bladet kan slet ikke fungere uden os, griner Rikke Hedegaard Binderup.