Elever laver video

Bavnebakken foreviger indvidelsen

STØVRING:Indvielsen af Støvring nye station og nærbane filmes af et mediehold fra Bavnebakkeskolen. Holdet består af Elias Christiansen, Niels Guénec og Lasse Switzer fra 9. klasse. De filmer hele festligheden. Dels selve indvielsen og dels efterfølgende i toget, hvor de interviewer borgmester Anny Winther. Dagens program har de gennemgået med sekretariatsleder Lisbeth Jensen på rådhuset, hvorefter medieholdet har lavet drejebogen til selve filmoptagelsen. Optagelserne redigeres på skolens medieværksted. Derefter vil kommunen få overrakt den færdige videofilm som en gave fra Bavnebak-keskolen. - Vi har et veludstyret medieværksted med et opfattende optage- og redigeringsudstyr, oplyser skoleinspektør Arne Sloth Kristoffersen. Medie er et særdeles populært valgfag i 8. og 9. klasse, og når eleverne har haft valgfaget i et år, får de et mediekørekort, så de må arbejde selvstændigt i lokalet, blandt andet i forbindelse med projektopgaver, men altså også i forbindelse med søndagens indvielse af stationen. Faget er så populært, at to ud af tre elever i tiende klasse har valgt medier som liniefag, hvilket også omfatter edb.