Elever mødes om snifrygter

Initiativtager vil sammen med klassekammerater have klarlagt misbrug eller ej

RAVNKILDE:Står det til Maiken Pedersen fra Ravnkilde og kommende elev i 8. klasse på Sortebakkeskolen efter sommerferien, så skal den aktuelle påstand om at unge i landsbyen sniffer lightergas på skolens udenomsarealer i deres fritid, nu undersøges til bunds. Mandag eftermiddag samler hun sine gamle klassekammerater samt deres venner i alle aldre fra lokalområdet til et fællesmøde under private former for at drøfte problemet i et større forum uden deltagelse af voksne ud over hendes egne forældre. - Vi unge her i Ravnkilde er godt trætte af at blive beskyldt for at sniffe lightergas, for personligt kender jeg ikke nogen, der gør det. Hvorvidt andre gør det, vil vi afklare ved en rundspørge på mødet, forklarer Maiken Pedersen. Eventuelle navne på unge i Ravnkilde og omegn, der sniffer lightergas på skolens område i fritiden eller leger med ild fra lightergas, vil blive noteret ned og afleveret til skolebestyrelsen efter mødet. - Så er det skolebestyrelsen og skolens ledelse opgave at løse problemet, hvis det overhovedet eksisterer. Jeg har aldrig selv set engangslightere eller lightergasflasker efterladt i området på trods af, at jeg jævnligt kommer der sammen med veninder i fritiden, erklærer Maiken Pedersen. Væk med rygter Med mødet håber hun en gang for alle at får klarlagt, om der er hold i påstanden fra skolebestyrelsens side i sidste nummer af skolebladet om et snifproblem i landsbyen. Maiken Pedersen arrangerer fællesmødet så hurtigt, så der er skabt klarhed inden hun sammen med klassekammeraterne skal begynde i 8. klasse på Sortebakkeskolen i begyndelsen af august. - Rygterne om misbrug er nemlig allerede nået til Nørager. I sidste uge skulle jeg have besøg af en veninde derfra, og det var lige før hun ikke måtte besøge mig med de rygter om sniftning og stoffer blandt unge i Ravnkilde, der florerer. Der er åbenbart mange, der tror på dem, men for os unge i Ravnkilde er det rigtig træls at høre, erkender Maiken Pedersen. Mor bakker op Hendes mor, Charlotte Larsen fra Arden, bakker sin datter op. - De unge i byen føler sig hængt ud i øjeblikket, så derfor er det fint at få forholdene klarlagt. Er der hold i påstanden om at nogle sniffer lightergas, må skolebestyrelsen og skolens ledelse tage kontakt til forældrene til de pågældende unge, mener Charlotte Larsen. Hun har i lighed med datteren svært ved at tro på, at påstanden om misbrug holder i det lille lokalsamfund og betegner selv den aktuelle sag som en storm i et glas vand. - Ravnkilde er jo en lille landsby, hvor alle kender alle. Selv om jeg ikke bor der, så følger jeg alligevel fra sidelinjen, hvad der rører sig blandt de unge. Derfor er min datters møde med klassekammeraterne utrolig vigtig inden skolestarten på Sortebakkeskolen, erklærer Charlotte Larsen. Hun har kendskab til, at der for et år siden blev fundet engangslightere omkring skolen, uden at der dengang blev fundet skyldige blandt eleverne. - Med det aktuelle indlæg i skolebladet og debat finder jeg det også foruroligende, at der ikke fra skolens ledelse allerede er taget kontakt til SSP-udvalget. - Og skulle der virkelig være et snifproblem blandt unge i Ravnkilde, finder jeg det vigtigt for alle parter, at skolebestyrelsen og skolens ledelse sammen med købmanden i fællesskab løser det af hensyn til landsbyens unge og deres rygte blandt andre unge i kommunen, understreger Charlotte Larsen.