Elever og forældre på tur til Livø

Fredag bliver der ingen undervisning på Ingstrup Skole. Samtlige børn, lærere og mange af forældrene drager nemlig fra morgenstunden på udflugt til Livø. Næsten 200 skal med på turen. Skoleinspektør Ib Sivesgaard oplyser, at Ingstrup Skole arrangerer en udflugt hvert forår. Det er imidlertid blevet en tradition, at man hvert fjerde år inviterer alle forældre med og tager til Livø på en to-dages tur. De mange Ingstrup-folk skal overnatte i telt eller på lejrskole. Fredag aften er der stor fællesspisning efterfulgt af konkurrencer i terrænet samt lege og fælles hygge. Ib Sivesgaard glæder sig over den massive tilslutning, der vises fra forældrenes side, og han ser frem til et par dage med gode fælles oplevelser for børnene og deres forældre. Saltum Åbent hus hos cykelklub Lørdag holder Saltum Trim åbent hus ved Nolshallen for alle interesserede i forbindelse med arrangementet Motionscyklens Dag, som finder sted i flere danske motionscykelklubber landet over. Hvis man overvejer at dyrke motionscykling, har svært ved at komme i gang eller bare har lyst til at cykle sammen med andre, kan man møde op hos Saltum Trim lørdag eftermiddag, hvor man også kan få gode råd om cykelkøb og indstilling af den tohjulede. Efter en kort velomst deles de fremmødte op i hold, som skal ud og cykle en tur, inden foreningen byder på kaffe og brød. Deltagerne kan deltage på et hold, der cykler netop den distance, de foretrækker. Saltum Trim har cirka 80 medlemmer, hvoraf de fleste cykler, men der er også løbere blandt medlemmerne. Foreningen har flere hold, som cykler forskellige distancer, og medlemmerne kan også benytte Trims spinningcykler i klublokalet. Kaas Sproget skal stimuleres Flygtningebørn i Kaas Børnehave skal fortsat have mulighed for at udvikle deres sprog. Det er baggrunden for, at børne- og kulturudvalget imødekommer en ansøgning fra børnehaven om, at børnehaven også efter sommerferien skal have midler til en tosproget medarbejder i 20 timer om ugen samt seks timer om ugen til sprogstimulering. Efter ferien vil der stadig være 10 irakiske børn i institutionen, og der er blot tale om en forlængelse af en bevilling, som børne- og kulturudvalget tidligere har givet frem til 30. juni. I alt koster det 87.000 kr., og beløbet kan afholdes inden for den ramme, der er afsat på budgettet. Pandrup Godkender budget for PPR Børne- og kulturudvalget har godkendt budgetforslaget for skolepsykologordningen PPR, som Pandrup Kommune samarbejder med Fjerritslev og Brovst kommuner om. Der er budgetteret med samlede udgifter til PPR på 3,9 mio. kr. i 2004, hvoraf Pandrup Kommunes andel udgør knap 1,5 mio. kr. Dermed sparer kommunen 55.000 kr., da udgifterne bliver lidt mindre end forventet.