Elever og lærere gør det godt

Der er også mange positive ting at hæfte sig ved, når man læser kvalitetsrapporten for skoleområdet i Brønderslev Kommune.

Kommunens karaktergennemsnit i 2010/2011 er 6,65 på den nye karakterskala. - Sammenfattede betragter karaktererne på kommunens skoler som tilfredsstillende, konstateres det i rapporten. Til sammenligning ligger gennemsnittet på landsplan på 6,5. Ser man undervisningseffekten, hvor der er taget højde for socioøkonomiske forhold, har samtlige otte overbygningsskoler gode resultater. - Vi har et højt fagligt niveau. Alle skoler i Brønderslev præsterer over, hvad man kan forvente i forhold til socioøkonomiske forhold, konstaterer Grete Andersen. Både hun og Inger Haaber Pedersen hæfter sig også ved, at man har rigtigt godt fat om læsning i kommunen, hvor skolerne gør en stor indsats. Udgifterne til specialundervisning er der også ros til i rapporten. - Hvis vi sammenligner os med andre kommuner, kan vi konstatere, at vi i Brønderslev Kommune fortsat har succes med at holde elevtallene i de lokale specialtilbud i ro, fremgår det. Som Lærerkredsen ser det, hænger det sammen med en tidlig indsats. - Alle børn har ret til den rigtige undervisning, og har man behov for specialundervisning, skal man også have det - men man prøver at komme ind tidligt allerede i førskolealderen og har sat gang i nogle tiltag, siger Inger Haaber Pedersen, der glæder sig over, at der er behovstimer og fokus på børn med behov for hjælp allerede i dagplejen og i børnehaverne. - Det er flot at man kan holde det i ro, supplerer Grete Andersen, der samtidig har en bekymring for, om det kan blive ved at holde fremover. - Når man kan holde det i ro, så hænger det sammen med, at der er behovstimer, holddannelse og efteruddannelse. Når der sker besparelser på disse områder, smuldrer grundlaget for inklusion. Rapporten fortæller også, at der er 12,87 pct. flere elever, der går på gymnasiet end sidste år, der er god sammenhæng mellem børnehaver og skole, der tilbydes lektiehjælp i alle SFO'er, og der er stor bevågenhed på idræt og bevægelse. Og så oplever skolen ikke faldende børnetal. Der er 4233 børn i folkeskolen, hvilket er en minimal stigning på syv børn i forhold til sidste år.