Elever på Kofoeds Skole i aktion for skolens fremtid

Skolevæsen 14. september 2002 08:00

VEJGAARD: - Kofoeds Skole er et rart sted at være. Vi er glade for at gå der, og for de ting, vi laver. Derfor blev vi kede af at høre, at skolen måske skal lukke til nytår, siger Birgit Sørensen, Nørresundby. Hun og de andre elever på Kofoeds Skole fik beskeden af skolens ledere, og de besluttede straks at gå i aktion. De gik i demonstration gennem byen og endte hos rådmand Birgit Ekstrøm, hvor de forelagde deres ærinde. Og forleden sendte eleverne rådmanden et brev med knap 60 underskrifter. Her fremhæver de blandt andet det gode sammenhold på skolen, og at skolen giver et godt indhold i hverdagen. De to-sprogede synes, at skolen er et godt sted at lære dansk. - Jeg havde regnet med at gå der indtil næste sommer, siger Birgit Sørensen. Hun mener, at et ekstra plus ved skolen er muligheden for at vælge imellem forskellige aktiviteter, så hver enkelt har større chance for at gøre noget, man brænder for. Forsøg udløber Kofoeds Skole startede i Aalborg i foråret 2000 som et tre-årigt forsøg med tilskud fra Socialministeriet. Forsøget stopper ved udgangen af i år. Målet var at finde ud af, om skolen ville kunne gøre nogle ting anderledes og bedre i den sociale aktivering end Aalborg Kommune selv kan. Nu er der lavet en evaluering, og ifølge arbejdsmarkedschef Svend Erik Hansen viser resultaterne ikke, at der er en væsentlig forskel på Kofoeds Skole og kommunens øvrige tilbud. - Man måler blandt andet på fremmøde og tilfredshed, og der er nogle ting, de gør godt. Der er også ting, vi gør godt, siger han. At Kofoeds Skole er med i socialforvaltningens spareforslag til næste års budget, skyldes dog ikke evalueringen, men økonomien. Når tilskuddet fra staten ophører, vil det blive væsentligt dyrere for kommunen at bruge skolen fremover. - Vi skal spare 46 millioner kroner, og Kofoeds Skole er oppe imod andre forslag om at lukke Den Sociale Skadestue, daginstitutioner og meget andet, der virkelig gør ondt, pointerer Svend Erik Hansen. Spareforslaget indebærer, at der skal lukkes nogle pladser i den sociale aktivering, blandt andet fordi folk, ifølge forslaget, fremover kun vil blive tvunget til et års aktivering mod to år i dag. Den sociale aktivering skal, stadig ifølge forslaget, samles på tre steder i kommunen. Nørresundby Hus skal fortsætte nord for fjorden, og syd for fjorden skal restaureringen af Tønnes' samlinger foregå som social aktivering, hvor det i dag er et almindeligt aktiveringsprojekt. Desuden er der forslag om et aktiveringsprojekt i lokalerne på Østre Allé, hvor Kofoeds Skole har til huse i dag, men altså ikke i samme form. Aalborg Kommune og Kofoeds Skole er kommet med hver sit bud på, hvordan det så kan fortsætte, men intet er besluttet endnu - ikke engang besparelserne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...