Elever påpeger usikre veje

Alle elever og forældre skal udfylde spørgeskemaer om skoleveje

NØRAGER:Nørager Kommunes trafiksikkerhedsplan fra 1999 står over for en revision, og udvalget for teknik- og miljø har besluttet at inddrage samtlige elever på de tre skoler i planlægningsarbejdet. - Eleverne får udleveret spørgeskemaer, hvor de som cyklister eller gående sammen med deres forældre skal påpege og markere, på hvilke vejstrækninger i netop deres skoledistrikt, de føler sig utrygge, forklarer ingeniør Knud Erik Jessen fra vejafdelingen i teknisk forvaltning. Sammen med udvalgsformand Søren Munk (V) har han allerede haft et planlægningsmøde med ledelsen for de tre skoler for at tilrettelægge spørgeskemaundersøgelsen i perioden fra 15. september til 10. oktober. - På de udleverede spørgeskemaer vil der også være informationsmateriale om, hvordan skolevejen kan gøres mere sikkert for eleverne at cykle eller gå på, nemlig ved at bilisterne sætter farten ned og forældre undlader at køre deres børn i skole og dermed skaber øget trafik. Det kan familien så drøfte i fællesskab i forbindelse med udfyldning af spørgeskemaerne i hjemmet, påpeger Knud Erik Jessen. Når eleverne har afleveret spørgeskemaerne, skal oplysningerne bearbejdes manuelt af skolerne i samarbejde med kommunen. - Efterbehandlingen af spørgeskemaerne skal være klar 1. december, så tidsmæssigt er det ikke muligt at klare opgaven på computer, da det skaber behov for oprettelse af databaser, tilføjer Knud Erik Jessen. Børn i centrum Elevernes aktive medvirken i revision af trafiksikkerhedsplanen for Nørager Kommune er ikke noget nyt. I forbindelse med den seneste revision i 1999 var elever fra tre udvalgte klassetrin på hver af de tre kommunale skoler også med til at udpege konkrete vejstrækninger, hvor de som cyklister eller gående følte sig utrygge. - Denne gang har vi dog valgt, at alle elever skulle medvirke i undersøgelsen af den nuværende trafiksikkerhed i Nørager Kommune. Det er trods alt jo dem, der efter skoletid skal færdes på vejene som gående eller cyklister, når de eksempelvis skal til idræt eller andre fritidsaktiviteter, erklærer udvalgsformand Søren Munk. Inddragelsen af alle skoleleeverne i trafikundersøgelsen betyder, at det bliver nødvendigt at rykke færdiggørelsen af trafiksikkerhedsplanen for Nørager Kommune fire til seks måneder, så den ligger klar til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen til maj næste år. Nørager Kommune har netop lagt den nuværende trafiksikkerhedsplan fra 1999 ud på kommunens hjemmeside til orientering for interesserede borgere.