Frederikshavn

Elever plantede et træ for Bill Clinton

8.B plantede et mammuttræ i anledning af Clintons besøg.

8.B plantede et mammuttræ i anledning af Clintons besøg.

FREDERIKSHAVN:Præsident Bill Clintons besøg i Frederikshavn har givet anledning til, at man i mange skoleklasser har beskæftiget sig med USA og i særdeleshed Bill Clinton. Således også på Bangsbostrand skole, hvor klasselærer Jesper Larsen og 8.B i den sidste tid har sat sig godt og grundigt ind i tingene om USA’s forrige præsident. En idé fra folkene bag Bangsbo Botaniske Have om at markere Bill Clintons besøg i Frederikshavn med en træplantning blev først tilbudt Henrik Røde Jensen, hvis der nu var tid og plads i præsidentens mødekalender, men ganske som forventet var idéen ikke realisabel. Men et træ skulle der plantes, så det var ret naturligt at tilbyde en skoleklasse denne mulighed for at markere en stor mands besøg. Og som der blev sagt til klassen inden træet skulle plantes, er der mange ligheder mellem Bill Clinton og det udvalgte træ: Træet, der en Secuoiadendron giganteum eller på dansk Mammuttræ, er et de højestvoksende træer i USA – Bill Clinton er også en ”stor” mand; Mammuttræet får en meget tyk bark, der beskytter træet effektivt mod f.eks. skovbrande – Bill Clinton har også måttet stå imod megen modgang og er nok også med årene blevet ret tykhudet. Mammuttræet er det første træ, der nu har fået sin blivende plads i Botanisk Haves nye område, og det blev plantet af tvillingebrødrene Frederik og Andreas Smed på 8. B’s vegne. Træet er naturligvis forsynet med et skilt, der fortæller, hvem der har plantet det og i hvilken anledning.

Forsiden