Elever reagerede egenhændigt

BRØNDERSLEV:Forældrene til elever på Søndergades Skole har ikke kunnet få sikkerhed for, at deres børn ikke blandes i 8. klasse. Medlem af forældrerådet, Anders Hummelmose, fik forleden et møde i stand med skolens ledelse. Men her blev ikke flyttet meget, fortæller Anders Hummelmose. - Vi lyttede til ledelsens argumenter, men et overvejende flertal af forældrene synes ikke, at det er en god ide. Men inden forældrene har nået at foretage sig noget, tog eleverne i går morges sagen i egen hånd. - Vi kender ikke noget til strejken, fortæller Anders Hummelmose. Én af forældrene, der er oprevet over beslutningen, er Torben Villadsen, hvis Datter Camilla, går i 7. klasse B. - Der er skabt en god klasse, og så er det urimeligt, at klasserne skal opløses, mener han. -Og skal klasserne nu igen brydes op, vil det gå ud over undervisningen i en den første del af 8. klasse, da eleverne så skal bruge tid på at lære de ny kammerater at kende. Skolebestyrelsen er ifølge skolebestyrelsens formand, Erik Amstrup, blevet orienteret, men ErikAmstrup har ikke kendskab til utilfredshed fra hverken forældre eller elever. Ifølge skolekonsulentPer Haugaard Jensen fra Brønderslev Komune er det skolens kompetance.