Skolevæsen

Elever rejser mens forældre arbejder

KLIM:Klim Friskole har en tradition, som skolen værner meget om. Hvert år sendes samtlige elever på lejrskole, og således tager klasserne i næste uge ud på nye eventyr. De mindste elever fra børnehaveklasse til tredje klasse får tre dage i spejderhytte i Skalborg. Her er der en dejlig sø, og børnene skal nyde naturen og hinandens selskab. Der skal laves lejrbål, bages snobrød og i det hele taget hygges. Fjerde til sjette klasse er afsted hele ugen på en kulturtur. Målet er Århus, hvor de skal rundt på forskellige kulturelle steder fra Mosgaard til Botanisk Have og Naturhistorisk Museum. Der bliver også tid til en tur i Tivoli Friheden. De ældste elever op til niende klasse tager til Oslo. Her venter flere besøg på museer og historiske steder. Samtlige lærere på friskolen er med på turene, og elevernes forældre benytter sig af, at skolen er tom. Tirsdag og onsdag aften rykker de ind og laver forskelligt vedligeholdelsesarbejde. I år skal der males træbarakker, som sidste år fik et enkelt lag maling og nu skal have en tur til. Dertil kommer forskelligt pedelarbejde, så at sige. Det plejer at være nogle hyggelige aftener, hvor nogle af forældrene danner madhold og sørger for forplejningen.