Elever satser på styrke og magt

To unge fra 9. klasse vil lave fælles elevråd for hele kommunen

HOBRO:Da Mette Flink og Robin Johansen for seks uger siden krøllede skoleskemaet for 8. klasse sammen og gik på sommerferie, var det ikke for at slappe af. De har arbejdet på en plan, der skal give kommunens skoleelever mere indflydelse i både skolebestyrelser og over for politikerne. De to unge hobroensere vil skabe et fælles elevråd i Hobro Kommune. De har travlt, for det ambitiøse par satser på, at Hobro skal blive den første i Nordjylland med sådan et råd. Både Robin Johansen og Mette Flink var i 8. klasse repræsentanter i Søndre Skoles elevråd. De går i parallelklasse og stiler efter genvalg i deres niende skoleår, som de begynder på i dag. Faktisk har elevrådet allerede besluttet, at Mette Flink under alle omstændigheder skal være med. Hun er nemlig valgt som amtsrepræsentant i DEO, Danmarks Elev Organisation, der er en landsdækkende forening for folkeskoleelever. Robin Johansen er også aktiv i DEO, og begge hobroensere ofrede deres første uge af sommerferien på et kursus arrangeret af organisationen i København. - Københavnerne har det med at drille os nordjyder. Derfor har vi besluttet, at vi vil vise dem, hvad vi kan. Hobro skal gå foran og vise andre, at et fælles elevråd kan fungere, siger Mette Flink og Robin Johansen. Indtil videre har de indkaldt til et informationsmøde på Søndre Skole torsdag 28. august. Inviteret er elevrådene på alle otte folkeskoler i Hobro Kommune samt de to efterskoler, friskolen og Julemærkehjemmets skole. Skolelederne har også fået en invitation. Initiativtagerne forestiller sig, at et fælles råd skal bestå af to repræsentanter fra hver skole. - Rådet skal tage sig af sager, som vedrører alle skoleelever. Det skal varetage elevernes interesse, og når vi på den måde står sammen, står vi stærkere over for kommunens politikere og over for skolebestyrelserne, siger de to ildsjæle. Middelmådig De mener, at der er en opgave at udføre i Hobro. - Folkeskolerne i Hobro vil jeg betegne som middelmådige. På en skala fra 1 til 10 får skolerne måske karakteren 4 eller 5. Vi vil gerne have dem op på et ti-tal, og det skal det fælles elevråd være med til, siger Mette Flink. De to elever peger blandt andet på indeklimaet og det fysiske miljø som steder, hvor det halter. - Lige siden jeg begyndte på Søndre Skole for ni år siden, har man talt om at renovere skolen. Det er først nu, det sker, kritiserer Robin Johansen. Hvad angår undervisningen vil de to elevrepræsentanter gerne have indført mere projektarbejde, fordi det fremmer elevernes evne til at samarbejde. - Jeg synes, at folkeskolen arbejder for målrettet på at gøre eleverne parate til gymnasiet og handelsskolen. Man glemmer de unge, som går efter teknisk skole og en håndværksuddannelse, siger Mette Flink. Et nyt fælles elevråd i Hobro behøver ikke nødvendigvis at melde sig ind i landsorganisationen DEO. Det spørgsmål skal afgøres på demokratisk vis af rådet selv. - DEO er først og fremmest parlamentarisk og prøver at få sine ønsker igennen via argumentation. Men foreningen kan også godt finde på at demonstrere. F.eks. arrangerede det fælles elevråd i København en happening, hvor eleverne for en dag byttede borgmesterkontorets møbler ud med de elendige stole, som eleverne har at sidde på, fortæller Robin Johansen. Begge tager flere gange om året til møder i DEO i København. De sidder i diverse udvalg, og Mette Flink håber, at hun næste år kan tage et sabbatår for at arbejde som frivillig i elevorganisationens sekretariat i København. På trods af deres store engagement i elevsagen betegner Mette Flink og Robin Johansen sig som ganske almindelige unge mennesker. - Vi går i byen hver fredag og lørdag. Og vi passer vores skolearbejde og lektierne, forsikrer de.