Elever skal huske VUC

Debatten om vore uddannelsesinstitutioner bliver for eensidig, om den kun føres af skolefolk. Derfor – samt på baggrund af de undervisningspolitikere Anders Fogh har "velsignet" os med – er det nyttigt og glædeligt, når folk fra "det virkelige liv" blander sig.

Det skete 27.11., hvor Kurt Weis Christensen spurgte, om "gymnasierne er målrettede nok?" Som formand for Dansk Industri Nordjylland, som personalechef i Sonofon indtil for et år siden, samt nu indehaver af eget konsulentfirma, må K.W.C. siges at tilhøre den "teknologiske" del af dansk erhvervsliv. Når han på just denne baggrund kaster sig ud i debatten, og her just fokuserer på den for svage repræsentation af faget matematik, er det ironisk på grænsen af det fatale, at han, erhvervsmanden, oplyser, at der "i Nordjylland er i alt 12 gymnasier" og således afslører manglende viden- eller erindring om de erhvervsgymnasiale uddannelser: handelsskolernes HHX og de tekniske skolers HTX, hvor der, kan jeg hilse at sige, undervises ganske håndfast i matematik. Tre dage senere svarer rektor for Nørresundby Gymnasium, Søren Hindsholm, (der loyalt anfører kun at tale for det almene gymnasium), at problemet ikke er så stort som af Weis påstået. Men al respekt for de to nævnte skal jeg anføre, at ingen rammer hovedet på sømmet. Hvis de ved, hvor hunden ligger begravet, har de ikke mod til at påpege det. Sagen er, at unge, ofte ærligt spørgende og fornuftigt planlæggende vordende gymnasiaster tvinges til på alt for tidligt at skulle vælge linier og højniveaufag; valg, der bliver endnu mere uoverskuelige med de mange nye rare ting på hylderne. De fleste gymnasiastforældre vil kunne bekræfte, at når de kære børn, efter svære overvejelser har valgt, så ændres deres ønsker forbløffende hurtigt; ofte allerede efter få uger i 1. G. Hvorfor disse hyppige ønsker om fagniveauskift? Elementært min kære Watson, Weis og Hindsholm! Fordi nu har de mødt deres nye lærere live – og ikke kun som portrætter på nettet eller i en introduktionsbog; og fordi ét er teori (om senere behov for højniveaufag), noget andet og mere banalt er, at "når læreren er god er faget godt og spændende" og omvendt: selv det mest spændende og attråede fag er dødens pølse, hvis læreren ligner dødens pølse, fordi han/hun er invalid; læs: født uden humor, eller bare ikke kan lide sine elever. Blot kan systemet jo ikke afskaffe og fyre de gymnasielærere, der uden at være "lektor Blomme", uden at være inkompetente, uden at være alkoholiserede, bare er trætte og "mølædte", måske fordi de er livsskuffede over ikke at være blevet litteraturanmelder på Politiken, direktør på Nationalmuseet eller forskningschef på Risø. Ingen ærlig skolechef vil benægte, at hvis der på en bestemt skole er en "unormal" stor procentdel der vælger f.eks. tysk, kemi eller fysik, så siger det alt om graden af den/de pågældendes læreres faglighed og kærlighed til deres "børn", mens omvendt… osv.! Desværre hjælper ingen mirakelmedicin, udover at vi kan håbe på, at gymnasiereformens formelle krav om større samarbejde lærerne imellem, evt. kan gøre de kedelige og uinspirerende af slagsen lidt mindre ufestlige. Mere nærliggende er VUC-løsningen: når (oftere end hvis) den unge har truffet det mindre rigtige valg af højniveaufag, så er løsningen senere og supplerende HF-enkeltfag til indhentning af det manglende niveau. Fordelen er her, dels at eleven er blevet ældre og mere moden, dels at lærerne ganske enkelt ikke får lov til at være "gymnasielærer-mølædte", fordi nu er "kunderne" ikke i alderen 16-20 år, men i alderen 20-80 år. (Jeg har på VUC i Hjørring i fagene engelsk, fransk og tysk kun oplevet dygtige og inspirerende lærere). Så derfor: Kære gymnasiaster på alle linier! nyd jeres gymnasieår; drop erhvervsarbejdet og pas lektierne; søg lærdom og inspiration hos de lærere, der forener faglighed med humor og selvironi, samt evnen til at forklare, så I forstår; fortvivl ikke over et (par) evt. manglende højniveaufag; det er ikke verdens undergang! Brug i mindst muligt omgang jeres korte liv på de lærere, der i deres humorforladthed burde have haft højeste invalidepension og være fjernet fra skolen. Og tag så det- eller de manglende højniveaufag bagefter som HF-enkeltfag på VUC. Det koster evt. et ekstra år. Ganske vist siger jeres undervisningsminister, at "de unge skal skynde sig at blive færdige med deres uddannelse". Glem hende! Det behøver ikke at gå så galt som i hendes eget tilfælde: stud.jur. som 44-årig, så erhvervsmulighederne indskrænkes til... nå ja: politiker. Det er måske netop derfor, hun har skåret i vores hidtil så fortræffelige VUC-system? Her var måske et tema at dyrke for den bekymrede formand for Dansk Industri Nordjylland? M.C.Holst, Vollerupvej 49, Em ved Vrå, er landinspektør og pens. matematiklærer ved Teknisk Gymnasium i Hjørring. E-mail: cvholst@get2net.dk.