Elever skal tilbydes sund skolemad

Går alt efter planen er en kommunal madordning til skolerne på plads efter sommerferien

Fra sommerferien vil kommunen tilbyde sund mad til eleverne på skolerne i hele kommunen.
arkivfoto: claus Søndberg

Fra sommerferien vil kommunen tilbyde sund mad til eleverne på skolerne i hele kommunen. arkivfoto: claus Søndberg

BRØNDERSLEV:Det skal være slut med usunde, overvægtige og dovne elever. Efter sommerferien næste år, skal skoleeleverne i hele Brønderslev Kommune nemlig tilbydes sund mad fra en central leverandør. Det er oplægget til en kostpolitik i folkeskolen, som Børne- og Ungeudvalget netop har godkendt og sendt til videre behandling. I den tidligere Brønderslev Kommune har der længe været talt om en overordnet kostpolitik, og enkelte skoler har været med i et forsøg, hvor de har fået mad fra køkkenet på Plejehjemmet Risagerlund. Og ideen med at lave en kommunal kostpolitik har skolebestyrelserne i den tidligere Dronninglund Kommune tilsluttet sig. Formålet med kostpolitikken er at fremme sunde kostvaner, at fremme elevernes koncentration og forbygge overvægt. Og på den måde er Brønderslev Kommune på forkant med udviklingen, mener udvalgsformand, Jens Arne Hedegaard (V). - Det har helt tiden været vores intention at lave en kostpolitik. Sunde børn er jo mere modtagelige overfor undervisning, og jeg er sikker på, at det her på et tidspunkt bliver vedtaget ved lov på Christiansborg. Så vi er sådan set på forkant med udviklingen, siger Jens Arne Hedegaard (V). Central leverandør En vigtig del af kostpolitikken er altså at etablere en kommunal madordning, hvor skolerne får mad fra en eller to leverandører. Der to modeller i spil. En, hvor en leverandør forsyner alle skolerne i Brønderslev Kommune med mad, og en anden, hvor to leverandører forsyner skolerne i henholdsvis øst og vest med skolemad. - Det er faktisk skolebestyrelserne, der har ønsket at få en central leverandør. Det er nemmere at styre, når en eller to leverandører står for maden, siger Jens Arne Hedegaard (V). En fælles madordning på skolerne vil samtidig betyde, at boderne på skolerne i øst skal ombygges. Skoleboderne i den gamle Brønderslev Kommune er nemlig allerede blevet moderniseret. Derudover skal der ansættes personale til at fremstille og sælge maden, og det vil koste omkring 1,3 millioner kroner om året. Men selvom salget af mad skal dække en del af personaleudgifterne, så skal priserne holdes på et niveau, hvor alle kan være med, forklarer Jens Arne Hedegaard (V). - Vi regner med, at 25 til 30 procent tilmelder sig madordningen. Så hænger det sammen. Men jeg vil selvfølgelig gerne, hvis flere melder siger, siger Jens Arne Hedegaard (V). Det er Børne- og Ungeudvalgets målsætning, at kostpolitikken skal udarbejdes i tæt samarbejde med forældrene. Derfor er forslaget til en kostpolitik nu sendt til høring i skolebestyrelserne. Ordren på leveringen af skolemaden er af en sådan størrelse, at den skal i EU-udbud.