Elever skal ud i den virkelige verden

SÆBY:Livet bag skolens mure er i nogen grad beskyttet, og alt for mange elever kender stort set intet til, hvad deres forældre egentlig laver, når de tager på arbejde. Og det er et problem, mener skolekonsulent Per Rye. En fornemmelse af, hvad der sker på arbejdspladserne, er et særdeles væsentligt aspekt i elevernes udvikling og forståelse af erhvervslivet uden for skolens mure. Et særligt projekt, der hedder "Åben virksomhed" skal nu give eleverne kendskab til til forholdene på forældrenes og de andre voksnes arbejdspladser. For de ældste elever er der en sådan mulighed gennem en eller to ugers erhvervspraktik, men det såkaldte skole-erhverv-kontaktudvalg vil forsøge at udvide programmet til også at omfatte de yngste elever - Vi har i dag nogle af de talmæssigt mindste ungdomsårgange nogensinde. Af den grund er det også af stor betydning, at de unge får et positivt og naturligt forhold til erhvervslivet i almindelighed og virksomhederne i Sæby Kommune i særdeleshed, siger Per Rye. Åben Virksomhed afvikles i dagene 28. og 29. april. Der kræves ingen forhåndstilmelding. De deltagende virksomheder er: BDO Scanrevision, Skiold, B6, Nordjyske Bank, gårdejer Niels Kristian Oien (Hørby), SuperBrugsen Sæby, Sæby Kommune (rådhuset), Slagter Kjærgaard, AutoTeknik, Stiholt, Spar Nord Bank samt Cykelgården. Skole-erhverv-kontaktudvalgets formand er økonomichef Martin Gadensgaard, Skiold Sæby, næstformand er slagteriarbejder Preben Sørensen, Danish Crown, sekretær er skolekonsulent Per Rye. Øvrige er slagtermester Klaus Kjærgaard (håndværkerforeningen), Niels Kr. Oien (landbruget), uddeler Lars Hansen (handelsstanden), byrådsmedlem Knud Hjørnholm (byrådet), lektor Rikke Gadensgaard (skolebestyrelserne), erhvervsvejleder Maja Pape (AF), afsnitscheferne Alice Eriksen og Britta Andersen (socialforvaltningen og børne- og kulturforvaltningen) samt skolevejleder Birger Kousholt (skole- og ungdomsvejlederne).