Elever som håndværkere

Skolevæsen 14. september 2002 08:00

HALS: Toppene af fem flotte tårne pryder i disse dage nordgården på Hals Skole. Her er de murede og tømrede bygningsværker det synlige resultat af den seneste emneuge for skolens ottende årgang. Foruden de praktiske opgaver i murerfaget, tømrerfaget, VVS/blik-faget og malerfaget har eleverne arbejdet med tegningslæsning, materialeforståelse og materialeberegning. Således har de teoretiske opgaver været indlagt i forløbet, hvor det har været nødvendigt og naturligt for at løse de konkrete opgaver på en håndværksmæssig fornuftig måde. Ikke mindst pigerne gik med ildhu til opgaverne med afsætning af sokkel, opmuring af hjørner i blokke og opmuring af facadesten i forbandt. Og så blev fingrene i øvrigt taget flittigt i brug, når facademurene skulle fuges. Gennemgang af værktøj og sikkerhed indgik i programmet forud for opsætning af spær og tildannelse og fastsømning af lægter, opsætning af stern med videre. Malerfaget bød på praktisk gennemgang og udførelse af reduceret farvelære samt gennemgang af sikkerhed, metoder og miljøforhold. Projektet "Byg toppen af et tårn" er et led i skolens uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, og det er afviklet i samarbejde med Aalborg tekniske skole.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...