Ungdomsuddannelser

Elever står selv bag komedie

HJØRRING:Der blev budt på alt fra lykkelig til ulykkelig kærlighed, og der var i det hele taget masser af temaer med i årets skolekomedie, som i denne uge over to aftener blev afviklet på Hjørring Gymnasium og HF Kursus. Som noget specielt i år er skolekomedien lavet af eleverne selv. Tidligere elev Peter Horne har sammen med Christian Munk Jensen fra 2. d skrevet stykket, der er instrueret af Terje Vigan Hansen, 2. q. Musikken blev leveret af to bands, hvor det ene er en lille gruppe af musiske elever, mens det andet er gymnasiets store Big Band, der følges af en mindre gruppe dansere. Forældre og andre pårørende blev i år traditionen tro inviteret til at overvære komedien, og efterfølgende var der fest på gymnasiet for alle eleverne. Ca. 30 elever har været med i arbejdet omkring årets stykke "Under Uret".