Elever vælger skolemad

6. klasse på Sennels Skole har fået til opgave at sælge sund og mættende mad.

Maja Overgaard (til venstre), Emilie Kjær Jensen og Anders Grube Overgaard har sammen med deres klassekammerater i 6. kl. ansvaret for salg af mad fra skoleboden. Foto: Klaus Madsen

Maja Overgaard (til venstre), Emilie Kjær Jensen og Anders Grube Overgaard har sammen med deres klassekammerater i 6. kl. ansvaret for salg af mad fra skoleboden. Foto: Klaus Madsen

Det er fredag formiddag på Sennels Skole. En kø af elever snor sig hele vejen fra døren ind til skolekøkkenet, hvor boden er stillet op, og hen til sko-reolen i den modsatte ende af aulaen. Fra boden kommer der en liflig pizzaduft. - Sådan nogle brød er ikke usunde. De smager godt, så jeg køber én næsten hver fredag. Sådan lyder det fra Anders Grube Overgaard fra 6. klasse, der deler sin smag for pizzasnegle med 60-70 andre elever på Sennels Skole. Hvert år er det 6. klasse, der står for salget af mad og drikke fra skoleboden, idet klassen dermed skaber sig et pænt tilskud til lejrturen, der går til Bornholm. Men denne 6. klasse er blevet stillet overfor en ny udfordring. Skolebestyrelsen satte sundhed på dagsordenen. - Vi er ikke fanatiske, men vi har sagt til eleverne, at vi gerne ville have, at de fandt frem til et sundere tilbud, der gav mere mæthed, siger Britta Overgaard, skolebestyrelsesmedlem og i øvrigt mor til Anders. Anders: - Vi måtte ikke sælge pølsebrød, så i begyndelsen kunne vi ikke finde ud af, hvad det skulle være. Klassen brugte noget tid - blandt andet sammen med hjemkundskabslæreren - på at snakke om fedtprocent, ernæring og kulhydrater - til at pejle sig ind på et udbud, der kunne erstatte toast og hvide flüte. Nu er det blevet til Fnuggi-brød (rug), kartoffelbrød og - om fredagen - pizzasnegle med tomat og en smule ost. - Der er ikke så meget sukker i den slags brød, fortæller Anders¿ klassekammerat, Emilie Kjær Jensen. Eleverne har snakket om, hvilken mad der er god, hvis man skal være i stand til at lære. - Man er mere aktiv i længere tid, hvis man ikke spiser så meget mad med sukker, forklarer Emilie. En diskussion om salg af juice-brikker eller ikke, er endt med, at en juice er ok til erstatning af et styk frugt. I efteråret kom Sennels Skole med i en gratis frugtordning i to måneder, og efter ophør af ordningen er halvdelen af de 170 elever fortsat på en frugtordning med brugerbetaling. I 2008 har skolen fået tildelt penge fra Fødevareministeriet til at afprøve et koncept for sund skolemad. Der er penge nok til 40 dage. Det er skolens sekretær Jytte Klainberger, der har søgt om dette tilskud, og hun forventer, at forsøget går i gang i foråret. Blot skal der findes en leverandør - og måske bliver det gennemført som et tilbud om mad to gange om ugen i tyve uger. Skolebestyrelsesmedlem Britta Overgaard mener, at madordningen i et moderat omfang kan være med til at skabe bevidsthed om sundhed hos børnene. - Vi præges jo af dem, vi omgås til hverdag. Og hvis vi får sunde tilbud i den gruppe, vi er i, vil det præge vore vaner, siger hun. Som et led i det ikke-fanatiske sundhedsprogram i Sennels har skolebestyrelsen inviteret optometrist Thorkild Rasmussen fra Skive til at komme onsdag den 9. januar og give små bud på, hvad man kan ændre af vaner i hverdagen til gavn for koncentration og indlæring.