- Eleverne har brug for hinanden

Viceskoleinspektør på Casper Sørensens skole har besluttet, at eleverne skal være samlet, så de ikke går alene med følelser og spekulationer.

Den forsvundne 16-årige Casper Sørensen, der gik i 10.klasse på Sofiendal Skole i Aalborg, der er et af kommunens to 10.klasse-centre, mangler fortsat på skolen. På Sofiendal Skole har viceskoleinspektør Ole Lindholm og lærerne besluttet, at eleverne skal være samlede. De skal ikke have fri og hver for sig tumle rundt med alle de følelser og spekulationer, Caspers forsvinden udløser. - Det er vigtigt for os at tage vare på de unge og deres indbyrdes forhold. De har brug for at tale med hinanden og med lærerne og ikke sidde hjemme hver for sig med denne hændelse uden nogen at tale med, siger Ole Lindholm. Beslutningen er blandt andet truffet på baggrund af, at 10.klasserne på skolen endnu er så nye, at mange elever slet ikke kender hinanden endnu. Der er ikke tale om elever, der har fulgt hinanden i hele skoletiden, men om et center, hvor der er 110 elever fra store dele af kommunen og fra mange forskellige skoler. Viceskoleinspektør Ole Lindholm oplyser, at der på skolen er en skolepsykolog, sundhedsplejerske, omsorgspersoner og kontakt til den lokale præst, hvis elever får brug for hjælp fra nogle af disse personer.