Eleverne i 7.a. og 7.b. deles ikke

BRØNDERSLEV:7. a. og 7. b. på Søndergades Skole deles ikke, når de efter sommerferien skal i 8. klasse. Men i stedet for tre klasser bliver eleverne nu samlet i to klasser med 28 børn i hver. I samråd med klasselærerne på Søndergades Skole, Thise Skole og Ø. Brønderslev Centralskole har ledelsen på Søndergades Skole valgt at danne to store klasser i stedet for tre. Eleverne i de to eksisterende 7. klasser på Søndergades Skole får lov at vælge, hvilken klasse de skal i, og 17 børn fra oplandet fordeles efterfølgende i de to klasser. - Der dannes to 8. klasser, vel vidende, at de bliver store, men vi er så samtidig sikret mod opbrud og sammenlægning i 9. klasse, oplyser skoleinspektør Per Bøgh Johansen og viceskoleinspektør Kristian Mølbjerg i en pressemeddelelse. - Nuværende a og b klasser bevares, ingen flyttes mod deres vilje, men der gives mulighed for klasseskift, hvis det ønskes. Eleverne fra Thise og Ø. Brønderslev integreres i a og b klassen i forhold til oprindelige ønsker. Per Bøgh Johansen forsikrer samtidig, at der tildeles klasserne betydelige ekstra ressourcer i form af hold- og deletimer. Ifølge skolens ledelsen har tre ting været afgørende for den nye beslutning. Signalerne på forældremødet sidste tirsdag har vejet tungt, det samme har signalerne fra eleverne i både 7.a og b i mandags. Og den tredje årsag er ændringer i skolens oprindelige elevprognose. - Vi har fået klarhed over, at elevtallet på kommende 8. årgang højst vil være 56 elever. Vi kan derfor med den viden, vi allerede har nu om elevafgang efter 8. klasse, se i øjnene, at det vil være højst usikkert, at vi ville kunne bibeholde tre klasser efter næste skoleår, hedder det i pressemeddelelsen fra Per Bøgh Johansen. Et brev med sammensætningen af de to 8. klasser vil blive sendt fra fra skolen umiddelbart efter bededagsferien. Skolens ledere tilføjer, at eleverne ikke er blevet nægtet et møde med ledelsen. - De har faktisk ikke spurgt os!