Eleverne i skolerne får færre fritimer

Elevers fravær er steget fra seks til næsten syv sygedage i gennemsnit pr. elev i folkeskolen.

Stadig flere undervisningstimer gennemføres med en vikar. Det fremgår af den kvalitetsrapport, som byrådet har fået forelagt for skoleområdet. Brugen af vikarer varierer fra 1 til 9 procent fra skole til skole. Der er dog færre timer, der aflyses. Kun 0,37 procent af undervisningstimer aflyses, og det er et fald på 0,20 procent. Det vil sige, at kun i sjældne tilfælde sendes elever hjem. Ifølge rapporten er der i dag 4233 elever, hvilket er en stigning på 7 på et år. Den gennemsnitlige klassekvotient er steget med 1,6 elev pr. klasse siden sidste års optælling - nemlig fra 18,8 i 2010 til 20,4 i 2011. Elevernes fravær er mellem 6 og 11 dage pr. elev, men der er ikke sket den store ændring på et år. Ifølge rapporten giver det ikke anledning til bekymring. Den overordnede årsag til fravær skyldes fortsat sygdom. Det gennemsnitlige sygefravær er steget fra 6,06 sygedage i 2010 til 6,90 sygedage pr. elev i 2011. Det gennemsnitlige lovlige fravær er steget med 0,19 fraværsdag pr. elev - fra 2,21 i 2010 til 2,40 i 2011. Til gengæld er det ulovlige fravær faldet fra 0,40 i 2010 til 0,33 i 2011. På de skoler, hvor det ulovlige fravær ligger tæt på 1 dag pr. elev, kan fraværsprocenten tilskrives én eller flere elever. Der er i dette tilfælde et tæt samarbejde mellem skole og forvaltning. Ifølge rapporten er der færre lærere, der efteruddanner sig. I 2010 var det gennemsnitlige timeforbrug 40 pr. lærer, mens det i 2011 er faldet til 30 timer. Faldet i udgifterne til kurser, at skolernes økonomi nu er så trængt, at de i den daglige drift må bruge de penge, der er afsat til lærernes efteruddannelse. Ifølge rapporten er udviklingen bekymrende, da Brønderslev Kommune altid har sat efteruddannelse højt. Byrådet lægger op til, at kommunen bør prioritere højt, at der sker indkøb og vedligeholdelse af skolernes computere. En undersøgelse i samarbejde med KMD viser, at it-investeringerne i Brønderslev Kommune er meget lav set i sammenligning med andre kommuner. Det rådes der dog bod på i 2012. Det koster i gennemsnit 42.497 kr. at undervise en elev. De store besparelser, der blev gennemført i år på skoleområdet kan mærkes på skolerne Skolerne peger på, at der sker forringelser på en række områder. Der er forringede muligheder for samlæsning, holddeling, specialundervisning, elevaktiviteter uden for skolen i form af ekskursioner og fælles idrætsdage samt indkøb og vedligeholdelse af it-udstyr, vikarpenge og fysiske rammer. De 12 mio. kr., der skulle spares, medførte, at antallet af stillinger blev skåret ned med 27. Men kun to lærere blev afskediget, mens 11 lærere blev forflyttet til andre skoler. Karaktergennemsnittet i kommunens skoler er 6,65 i gennemsnit efter den nye karakterskale. Det er 0,15 højere end i fjor. Eleverne i kommunen klarer sig bedre end ventet. Karaktererne er mellem 0,2 og 0,6 højere end man skulle forvente ud fra den sociale baggrund.