Eleverne kan også vælge Møldrup Skole

Ikke afgørende for Møldrup, om Aalestrup-elever vælger bestemt skole

AALESTRUP:Elever fra Aalestrup Kommune, der ønsker et kommunalt folkeskoletilbud for 8. og 9. klasse, bør frit kunne vælge mellem Møldrup og Skals Skole. Det mener byrådsmedlem Anders Jensen (UP), efter at der er indgået en ny samarbejdsaftale mellem Aalestrup og Møldrup Kommune om de ældste elevers skolegang. I sagsfremstillingen er det anført, at aftalen gælder 8.-9. klasse på Skals Skole, og 10. klasse på Møldrup Skole. Årsagen hertil er, at kommunalbestyrelsen i Møldrup for nylig har besluttet at samle alle kommunes 10. klasse-elever på skolen i Møldrup. - Jeg forventer dog, at tilbudet om 8. og 9. klasse også gælder Møldrup Skole, således at børn fra den østlige del af Aalestrup Kommune ikke behøver at blive fragtet helt til Skals, påpegede Anders Jensen på byrådets januarmøde forleden. Børne- og kulturudvalgets formand, Per Bisgaard (V) slog fast, at den konkrete aftale drejer sig om et tilbud i 8. og 9. klasse på Skals Skole og 10. klasse på Møldrup Skole. - Som alternativ er der indgået en et-årig aftale med Viborg Kommune angående 10. klasse, forklarede han. Borgmester Rigmor Sandborg mente ikke, at det ville give anledning til problemer, hvis elever fra Aalestrup Kommune ønsker at gå i 8. eller 9. klasse på Møldrup Skole. - Efter samtaler med Møldrups borgmester, Gunnar Korsbæk (V), er det min opfattelse, at Møldrup Kommune ikke har noget specifikt krav om, at elever fra Aalestrup skal placeres på nogen bestemt skole, tilføjer hun. Størstedelen af de ældste skoleelever i Aalestrup Kommune vælger dog stadig overbygningen på den private Aalestrup Realskole. Nogle elever, navnlig i Gedsted-området, har dog i forrige skoleår benyttet sig af det kommunale folkeskoletilbud på Skals Skole. I indeværende skoleår var der imidlertid ikke elever nok til at etablere 10. klassetrin i Skals.