Skolevæsen

Elevers fravær faldet markant

Forsøg på at få eleverne til at komme i skole har været en succes

AALESTRUP:Mange af Aalestrup Realskoles godt 200 elever valgte alt for ofte at blive hjemme under dynen, når de egentlig burde være i skole. Omkring en tredjedel af eleverne havde i skoleåret 2005/2006 mellem 10 og 20 fraværsdage - og hele otte procent havde mere end 30 fraværsdage. Det fik skolen til at reagere. Elever med fem fraværsdage eller mere på en måned blev sammen med forældrene kaldt til et møde. Det har tilsyneladende hjulpet: - Vi fokuserede især på eleverne i 8. klasse, da der her var et stort fravær, som ikke udelukkende kunne forklares ved sygdom. Resultatet er, at fraværet siden sommerferien er blevet halveret, siger Per Vagnby, der er skoleleder på Aalestrup Realskole. Ifølge skolelederen skyldes succesen ikke blot møderne i sig selv, men også den dialog, der er kommet i stand: - Alle skoler har problemer med fravær. Forskellen er, at vi er åbne om problemet, for det er den eneste måde, hvorpå man kan finde en løsning. Og vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra elever og forældre, så vi fortsætter helt sikkert ad den vej, vi er gået, siger Per Vagnby. Selv om fraværet altså er blevet markant mindre, vælger nogle få elever fortsat at blive hjemme alt for ofte. - Der er en fire-fem elever, som vi har haft møder med, uden det har hjulpet - og så er vi nødt til at overdrage det til familieafdelingen i kommunen, siger Per Vagnby og peger selv på et par grunde dertil: - Nogle elever er uden tvivl skoletrætte, men vi oplever også, at forældrene i de senere år er blevet mere tilbøjelige til at sige til deres børn, at de ikke behøver at tage i skole, hvis de ikke har lyst til det, siger Per Vagnby. Skolelederen er dog fortrøstningsfuld, for som han siger: - Vi får jo aldrig fraværsprocenten ned på nul.